Chi gần 400 triệu đồng giải quyết chế độ trợ cấp thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

(BLC) - Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1583/QĐ-UBND, chi gần 400 triệu đồng  giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Cựu thanh niên xung phong bản mới, xã San Thàng luôn gương mẫu trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, nuôi dạy con cháu nên người. 

Theo đó, tổng số người được hỗ trợ 137 người, trong đó có 100 người còn sống, 37 người đã từ trần. Nguồn kinh phí do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đảm bảo theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp kinh phí trợ cấp cho 137 đối tượng trên, đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp và thực hiện chi trả cho các đối tượng theo quy định.

Thu Hoài - Văn phòng UBND tỉnh

Các tin tức khác