Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2017"

(BLC) -  Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa ban hành Thể lệ Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017”, Báo Laichau Online trích đăng.

 


Các tin tức khác