Hỗ trợ 100 triệu đồng để tổ chức tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho Nhân dân các xã biên giới

(BLC) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND hỗ trợ 100 triệu đồng cho các Đồn Biên phòng tổ chức tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho Nhân dân các xã biên giới. Theo đó, định mức mỗi xã là 10.000.000 đồng/xã, nguồn kinh phí từ nguồn kinh phí không tự chủ đã giao cho Văn phòng UBND tỉnh năm 2018.

Người dân xã Ka Lăng (huyện Mường Tè) cùng bộ đội biên phòng chuẩn bị bánh chưng đón tết.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chuyển kinh phí cho Ban Chấp hành Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổ chức thực hiện.Giao Ban Chấp hành Bộ đội Biên phòng tỉnh cử cán bộ nhận kinh phí tại Văn phòng UBND tỉnh; chỉ đạo các Đồn Biên phòng tổ chức tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho Nhân dân các xã biên giới đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với phong tục truyền thống của Nhân dân trên địa bàn.

Thu Hoài - Văn phòng UBND tỉnh

Các tin tức khác