• warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead in /home/baolc/public_html/sites/all/themes/zen/templates/node-tintuc.tpl.php on line 95.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.


Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh năm 2019

(BLC) - Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu thông báo lịch tiếp công dân năm 2019.

I. TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

1. Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng, nếu trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp vì lý do đột xuất, việc tiếp công dân sẽ được ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch HĐND hoặc Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân.

2. Thành phần mời tham gia

Thực hiện theo Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lai Châu ban hành tại Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu.

II. TIẾP CÔNG DÂN ĐỘT XUẤT

Thực hiện theo Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân hoặc theo yêu cầu của Tỉnh ủy, đề nghị của tổ chức, cá nhân. Thành phần tham gia do đồng chí chủ trì triệu tập và phân công.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

2. Địa điểm

Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân khi được Chủ tịch HĐND tỉnh ủy nhiệm.

2. Đề nghị các thành phần tham dự tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất  chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách để phục vụ việc tiếp công dân theo quy định.

3. Giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh (khi được Chủ tịch HĐND tỉnh ủy nhiệm).

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh được biết.

 

 

Đ.T

Các tin tức khác