Phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2017

(BLC) - Trong những năm qua, công tác phát động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thu được nhiều kết quả đó là nhờ vào sự chia sẻ, đóng góp quý báu và chung tay đoàn kết của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các nhà hảo tâm và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, rà soát năm 2016 trên địa bàn tỉnh vẫn còn 7.045 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gồm: trẻ mồ côi, bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật; trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; trẻ em bị nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS..., hiện nay các cháu đang rất cần sự quan tâm và ủng hộ nhiều hơn nữa từ các tổ chức và cá nhân để giảm bớt khó khăn, thiệt thòi vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Chi đoàn Hội Phụ nữ cơ sở Hồ sơ - Công an tỉnh trao quà cho các em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT - TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Công văn số 645/LĐTBXH - TE ngày 27/2/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2017. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ đùm bọc giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu kêu gọi: các tổ chức; cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các doanh nghiệp; cán bộ; công chức, viên chức, người lao động và chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh; các tổ chức quốc tế, tổ chức Phi Chính phủ..., với khả năng và tình yêu thương trẻ em hãy quyên góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh với các hình thức sau:

Bằng hiện vật: Xây dựng nhà bán trú, tặng thiết bị vui chơi, đồ dùng học tập, quần áo, chăn màn... cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Bằng tiền mặt: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các hộ gia đình, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ bằng tiền mặt (mức tối thiểu 50.000 đồng/người, mỗi gia đình 20.000 đồng/hộ, 3 triệu đồng/doanh nghiệp) về Quỹ Bảo trợ trẻ em để Quỹ có nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật được can thiệp, cấp học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi, chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giúp các cháu có điều kiện hòa nhập cộng đồng.

Mọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đơn vị xin gửi về: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu, số tài khoản 3713 Mã ĐVQHNS: 1086255 tại Kho bạc Nhà nước hoặc số tài khoản của Quỹ Bảo trợ trẻ em các huyện, thành phố tại Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu, điện thoại 02133.791.935 hoặc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu, điện thoại 02133.790.621.

B.T

Các tin tức khác