Phân bổ 1.405.140 kg gạo hỗ trợ cho học sinh đợt 3, năm học 2017 – 2018

(BLC) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND, Phân bổ 1.405.140kg gạo hỗ trợ học sinh đợt 3, năm học 2017 – 2018 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, vận chuyển gạo hỗ trợ từ trung tâm huyện lỵ tới các trường. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp nhận, bảo quản và sử dụng gạo hỗ trợ học sinh đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

UBND các huyện, thành phố chuẩn bị kho bãi, tiếp nhận gạo của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước tại trung tâm huyện, thành phố; chỉ đạo các phòng, ban kiểm tra chất lượng gạo khi nhận bàn giao từ Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thái Bình. Bố trí, cân đối nguồn kinh phí giao nhận, vận chuyển, phân phối gạo từ trung tâm huyện lỵ tới các trường có học sinh được hỗ trợ (gồm cả các trường Trung học phổ thông trên địa bàn). Báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) theo quy định. Thời gian thực hiện từ 5/3/2018 - 30/4/2018.

Thu Hoài - Văn phòng UBND tỉnh

Các tin tức khác