Phân bổ hơn 39 tỷ đồng để phục vụ năm học mới 2017-2018

(BLC) - Ngày 6/9, UBND ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND, phân bổ hơn 39 tỷ đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ năm học mới 2017-2018.

Trường Mầm non số 2 thị trấn Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ) được đầu tư cơ sở vật chất khang trang phục vụ cho việc nuôi dạy trẻ. Trong ảnh: Giờ tập múa của cô trò lớp 4 - 5 tuổi.

Nguồn kinh phí từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017. UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện và thanh, quyết toán theo đúng chế độ, chính sách quy định hiện hành.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố thống nhất danh mục đồ dùng, trang thiết bị mua sắm trên cơ sở chỉ thực hiện mua sắm những trang thiết bị thực sự cần thiết đáp ứng nhu cầu dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh.

Thu Hoài - Văn phòng UBND tỉnh

Các tin tức khác