Quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ vì Người cao tuổi nghèo năm 2018

(BLC) - Hưởng ứng thư kêu gọi của Ban thường trực UB MTTQ tỉnh Lai Châu về việc quyên góp, ủng hộ xây dựng quỹ chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi (NCT) và ủng hộ NCT có hoàn cảnh khó khăn, nhân "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" năm 2018, đến ngày 3/7/2018, đã có 20 cơ quan, đơn vị, cá nhân quyên góp, ủng hộ xây dựng quỹ vì NCT nghèo, khó khăn, với số tiền là 50.000.000 (năm mươi triệu đồng). Trong đó, các cơ quan: Cục Thuế tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Ngân hàng Công thương, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển... quyên góp từ 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đến 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

 

Hội NCT tỉnh xin trân trọng cảm ơn những tập thể, cá nhân đã tích cực hưởng ứng thư kêu gọi của Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh Lai Châu. Qua đó, phát huy truyền thống "Lá lành đùm lá rách" và tinh thần "Kính lão trọng thọ” tốt đẹp của dân tộc ta.

Nhân dịp này, Hội NCT tỉnh đề nghị: các cơ quan, đơn vị, tập thể, cán bộ, công chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục quyên góp, ủng hộ quỹ vì NCT nghèo, khó khăn.

B.T

Các tin tức khác