Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

(BLC) - Đó là nội dung chính của Chỉ thị số 14/CT -UBND tỉnh về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu vừa được UBND tỉnh ban hành. 


Các tin tức khác