Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”

(BLC) –  Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC &CHCN) - Công an tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh về việc treo băng rôn, khẩu hiệu “Ngày toàn dân PCCC”.

Thực hiện công văn số 2484/BCA-C61 ngày 16/9/2010 của Bộ Công an về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 4/10 hàng năm; Điện số 56 ngày 20/8/2013 của Tổng cục VII - Bộ Công an về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” - 4/10/2013.

Công an tỉnh Lai Châu đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lai Châu; các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” - 4/10/2013 tại khu vực cổng chính và mặt trước toà nhà làm việc với một trong các nội dung sau từ ngày 25/9 đến ngày 25/10/2013:

-         Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy.

-         Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và quyền lợi thiết thực của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

-         Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả; Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống giặc lửa.

-         Người người, nhà nhà, ngành ngành tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy" - 4/10.

-         Nhiệt liệt hưởng ứng "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy" - 4/10; Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

-         Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình.

-         Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quyết tâm phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi; Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà.

-         Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

Có thể chọn một hoặc nhiều nội dung khẩu hiệu nêu trên và băng rôn, khẩu hiệu có nền đỏ, chữ vàng.

Công an tỉnh Lai Châu

Các tin tức khác