Đà tăng trưởng bền vững

Năm 2017 đã qua, một năm đất nước ta, tỉnh ta đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nền kinh tế có thêm một năm khởi sắc với tăng trưởng cao, bền vững và kinh tế vĩ mô ổn định. Tổ chức thành công năm APEC đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Một góc Thành phố Lai Châu hôm nay. Ảnh Tuấn Hùng

Năm qua, đất nước cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao. Vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội và tội phạm trên nhiều lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nạn phá rừng vẫn tiếp diễn; tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn và đẩy lùi kịp thời. Rồi thiên tai, dịch bệnh, liên tục các cơn bão, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho người dân… Trong bối cảnh đó, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đoàn kết, có quyết tâm cao, có những giải pháp quyết liệt, đột phá, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Với phương châm “Hành động - kỷ cương - hiệu quả” đã tạo nên kết quả toàn diện trên các ngành, lĩnh vực, đạt và vượt kế hoạch 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,75%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.900 tỷ đồng; sản lương lương thực 215 nghìn tấn. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, lâm nghiệp đều tăng. Hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo quy hoạch; khai thác mủ cây cao su, phát triển các loại cây ăn quả phù hợp với khí hậu từng vùng. Tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 24 xã. Ổn định đời sống Nhân dân tái định cư vùng lòng hồ thủy điện. Chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống Nhân dân tiếp tục nâng lên, hộ nghèo giảm; giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân chuyển biến tích cực; hoạt động văn hóa thể thao diễn ra rộng khắp, tăng cường sự đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia... Với những thành quả đạt được và trên đà tăng trưởng, chúng ta vững bước vào năm mới 2018, năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, năm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh; năm được dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Với quyết tâm cao, tỉnh ta đề ra mục tiêu chung: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển các ngành kinh tế; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến kích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. 

Để thực hiện mục tiêu trên, nhiệm vụ trước mắt hết sức nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, mỗi người chúng ta quyết liệt khắc phục hạn chế, yếu kém, phòng chống tham nhũng, lãng phí “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được, đưa Lai Châu vững vàng trên đà tăng trưởng, vượt qua khó khăn, thách thức vươn lên mạnh mẽ.

Lai Châu

Các tin tức khác