Đại hội Công đoàn thành phố Lai Châu lần thứ III

(BLC) - Đại hội được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Lai Châu tổ chức hôm nay (6/3).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào công nhân, viên chức - lao động (CNVC-LĐ) và hoạt động Công đoàn thành phố đã bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ XIII.  LĐLĐ thành phố thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVC-LĐ tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện. Theo đó, CNVC-LĐ ủng hộ quỹ: “Vì người nghèo”: 335,5 triệu đồng, “Đền ơn đáp nghĩa”: 209,4 triệu đồng, “Bảo trợ trẻ em”: 205 triệu đồng; ủng hộ “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa”. Hỗ trợ làm nhà mới cho 8 cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trị giá 208 triệu đồng; trao 800 cuốn vở và 100 cặp sách cho học sinh nghèo.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn thành phố Lai Châu  khóa III.

Các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ được đẩy mạnh, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nuớc”… Từ đó, đoàn viên Công đoàn có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong việc tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn đạt hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, có 4 tập thể đuợc nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 6 tập thể và 12 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 1 cá nhân được tặng Bằng lao động sáng tạo; 8 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Trung ương; 37 tập thể, 82 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen…

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung vào một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Uỷ ban kiểm tra Công đoàn và Ban Thanh tra Nhân dân trong Công đoàn cơ sở; Công đoàn với phong trào thi đua liên kết phục vụ vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; một số kinh nghiệm và đề xuất trong công tác kết nạp đoàn viên là hợp đồng lao động, cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường…

Với chủ đề “Tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; chăm lo việc làm, đời sống của CNVC-LĐ; bảo đảm quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định”, nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đề ra 2 chương trình trọng tâm và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, thành lập mới từ 2 - 3 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước; kết nạp mới 100 đoàn viên Công đoàn trở lên; 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở được tập huấn nghiệp vụ công tác…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn thành phố Lai Châu lần thứ III gồm 15 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn thành phố khóa III bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, 3 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Huy tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Đại hội bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XII Công đoàn tỉnh Lai Châu; báo cáo tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 20 cá nhân; LĐLĐ thành phố tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

 

Bạch Dương

Các tin tức khác