• warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead in /home/baolc/public_html/sites/all/themes/zen/templates/node-tintuc.tpl.php on line 95.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.


Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 26/12/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu.

Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, ngay sau hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết do cấp ủy các cấp tổ chức, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết được quan tâm chỉ đạo, bằng nhiều hình thức phong phú, thông qua hệ thống thông tin truyền thông đại chúng; các hội nghị báo cáo viên; sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; sinh hoạt đoàn thể; họp thôn, bản... đặc biệt là nhiều địa phương đã phát huy tốt việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Việc xây dựng Chương trình hành động được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bám sát nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp và có tính khả thi cao. Đại đa số cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thông qua bản cam kết thực hiện Nghị quyết. 

Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, các quy định trong công tác cán bộ theo hướng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu, đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ. Tập trung chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 đảm bảo đồng bộ, thực hiện nghiêm các quy định về nhận xét đánh giá cán bộ, công chức và đánh giá, phân loại đảng viên; gợi ý kiểm điểm sâu đối với các tập thể, cá nhân có những vấn đề cần quan tâm, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đối với 2 tập thể, 1 cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Ban Thường vụ cấp huyện gợi ý kiểm điểm đối với 18 tập thể, 46 cá nhân; cấp ủy các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh gợi ý kiểm điểm đối với 17 tập thể, 76 cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết được quan tâm thực hiện. Trong năm 2017, Tỉnh ủy đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra đối với 2 Ban Thường vụ cấp huyện và 2 tổ chức đảng, 1 cá nhân về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiến hành 1 cuộc kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng về thực hiện công tác cán bộ gắn với việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Tuy nhiên, những kết quả trên mới chỉ là bước đầu, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương khóa XII, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 26/12/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của cấp ủy các cấp về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, "lợi ích nhóm". 

Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm và tự giác thực hiện Nghị quyết với quyết tâm cao, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò Nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ, đôn đốc cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện kế hoạch hành động cá nhân và cam kết rèn luyện, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017. Làm tốt công tác rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trong quy hoạch, quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, nhất là ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường cải cách hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết xử lý, thay thế các cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 10-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nói không đi đôi với làm, làm không hiệu quả.

Với tinh thần quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đến năm 2020 thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Thái Sơn

Các tin tức khác