• warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead in /home/baolc/public_html/sites/all/themes/zen/templates/node-tintuc.tpl.php on line 95.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.


Đồng bộ, hiệu quả

Huyện Phong Thổ triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” một cách đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Phong Thổ có 58 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó 18 Đảng bộ cơ sở xã, thị trấn, 40 chi, Đảng bộ cơ sở khối cơ quan với tổng số 2.938 đảng viên. Để đưa Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vào cuộc sống, Huyện ủy Phong Thổ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết gửi đến các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, các chi, Đảng bộ cơ sở yêu cầu thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, ban hành chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghị quyết. Trên cơ sở thực tế của huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định 2 nhiệm vụ lớn, 8 giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII.

Đồng chí Hoàng Ngọc - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ cho biết: “Đảng bộ huyện xác định những nhiệm vụ đột phá cần thực hiện ngay và thường xuyên đó là: cấp ủy, tổ chức Đảng căn cứ vào nội dung nghị quyết 04-NQ/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tiễn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, xử lý kịp thời nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Duy trì việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần nghị quyết gắn với kiểm điểm hàng năm, đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc có dư luận không tốt”. 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, cán bộ, đảng viên xã Mường So nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, gần gũi với Nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu tiến hành rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, kém về phẩm chất đạo đức. Yêu cầu chấm dứt tình trạng ăn uống, liên hoan, gặp mặt khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác một cách xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận. Đối với những việc làm đòi hỏi thời gian dài thì thực hiện theo lộ trình. Đơn cử như HĐND huyện lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND trong việc thực hiện pháp luật liên quan đến đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý điều hành đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí trong xây dựng cơ bản, sử dụng ngân sách, tài sản công…

Với những giải pháp đồng bộ, đột phá, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, huyện Phong Thổ đạt được kết quả đáng khích lệ. Các chi, Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị. đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận diện sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái, xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn, đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi. Từ đó, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, trách nhiệm, năng lực, động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân. 

Năm 2017, hầu hết đảng viên toàn Đảng bộ huyện Phong Thổ đều xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có đảng viên bị kiểm điểm, kỷ luật Đảng do vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng nhờ vậy từng bước được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. qua thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW cũng giúp huyện Phong Thổ tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục những bất hợp lý trong phân cấp quản lý cán bộ, quy trình bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhận xét đánh giá cán bộ… củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Mường So là một trong những Đảng bộ thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Trong năm 2017, Đảng bộ xã có 17/17 chi bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; 232/253 cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện nghị quyết (số còn lại do già yếu miễn sinh hoạt Đảng). Từ việc cam kết này, việc kiểm điểm đảng viên hàng năm tại Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến hành đều đặn, nghiêm túc, nhìn thẳng, nói thẳng vào sự việc, không còn tình trạng nể nang, né tránh như trước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm trong công việc theo tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ”; cởi mở thân thiện trong quan hệ với đồng nghiệp; gần gũi, tích cực giúp đỡ Nhân dân. Đặc biệt, tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 tồn tại từ vài năm trước được chấm dứt triệt để.

Chị Trần Thị Hậu - đảng viên Chi bộ Văn phòng UBND xã Mường So chia sẻ: “Là một đảng viên làm công tác thương binh xã hội, làm việc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của xã; tôi luôn cố gắng thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tôi luôn giữ lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản thân, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao và tích cực vận động gia đình, người thân nói, làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Nhiều năm nay tôi đủ tư cách xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới huyện Phong Thổ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; gắn việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện lời Bác dặn trong Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu… phấn đấu đưa việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Thổ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Thanh Hoa

Các tin tức khác