Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại huyện Mường Tè

(BLC) - Trong 2 ngày (17-18/4), Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại huyện Mường Tè về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 9/9/2016 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy v phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo của Huyện ủy Mường Tè nêu rõ, huyện có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó6 xã biên giới là: Ka Lăng, Thu Lũm, Mù Cả, Tá Bạ, Pa Ủ, Pa Vệ Sủ với 63 bản, 10 dân tộc anh em sinh sống; dân số toàn huyện trên 43.000 người. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 58 chi, Đảng bộ trực thuộc với 3.058 đảng viên. Thực hiện nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, trong thời gian qua, BTV Huyện ủy Mường Tè đã tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại các xã biên giới đạt được một số kết quả tích cực. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo tiếp tục được huyện quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả. Chỉ đạo phân bổ và giao kinh phí cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ hộ nghèo vay vốn. Hiện đã có 6 xã lập danh sách đề nghị vay vốn với tổng số hộ nghèo là: 216 hộ, tổng nguồn vốn đề nghị vay 3.240 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo huyện Mường Tè báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU v phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020.

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 6 mô hình phát triển kinh tế tại các xã biên giới với tổng kinh phí 1.500 triệu đồng (theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh) gồm các hỗ trợ: công nghệ chiết suất tinh dầu sả tại xã Thu Lũm; trồng chè dây leo tại xã Ka Lăng; trồng cây dược liệu và nuôi ong tại xã Tá Bạ; trồng chuối tại xã Mù Cả; trồng cây dược liệu và bảo tồn hoa phong lan tại xã Pa Ủ; trồng cây tam thất và cây dược liệu khác tại xã Pa Vệ Sủ. Tập trung chăm sóc, bảo vệ, giữ vững diện tích rừng hiện có. Tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ và phát triển rừng... Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia. Thành lập các tổ tự quản đường biên, mốc giới, ký cam kết giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới theo đúng tinh thần Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác củng cố, xây dựng lực lượng dân quân các xã biên giới và tổ chức ra quân huấn luyện hằng năm.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các xã biên giới được đảm bảo; đường biên, mốc giới, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, kịp thời ngăn chặn, xử lý việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, hàng cấm qua các xã biên giới. Tình hình di cư tự do giảm so với cùng kỳ năm trước; Duy trì tốt mối quan hệ đối ngoại với các xã biên giới thuộc 3 huyện của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); tiếp tục tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc...

Báo cáo cũng nêu ra một số hạn chế như: Kinh tế, xã hội tại các xã biên giới chuyển biến chậm và chưa rõ nét, đặc biệt là việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục, y tế còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 87,13%), giảm nghèo thiếu bền vững. Một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã chưa tổ chức tốt chế độ sinh hoạt Đảng, tổ chức sinh hoạt chưa sát nội dung, phương pháp đơn điệu. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trên một số mặt còn chậm đổi mới, chưa có chiều sâu, có lúc thiếu chủ động. Công tác quản lý đất đai, hành lang giao thông và quản lý khai thác lâm sản, bảo vệ rừng có nơi, có mặt còn hạn chế...

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe đại diện của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh huyện Mường Tè báo cáo về tình hình cho vay ưu đãi trên địa bàn huyện, đặc biệt ở các xã khu vực biên giới. Và, những khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân hỗ trợ các hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tại khu vực nông nghiệp, nông thôn...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU. Đồng chí đề nghị Huyện ủy Mường Tè cần phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong BTV, Ban Chấp hành, các cơ quan của huyện trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường củng cố hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở; sắp xếp ổn định dân cư khu vực biên giới. Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác quản lý đường biên, mốc giới; tăng cường công tác đối ngoại biên phòng; phát huy vai trò của Nhân dân trong quản lý biên giới...

Đồng thời, huyện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng xã theo tinh thần của Nghị quyết. Hình thành các tổ hợp tác, các nhóm hộ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên gắn với dịch vụ môi trường rừng. Trong đó, tập trung phát triển các loại cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao, phát triển chăn nuôi đại gia súc. Tập trung lãnh, chỉ đạo mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế và làm việc tại 2 xã biên giới: Ka Lăng, Pa Ủ của huyện Mường Tè.

Hà Dũng

Các tin tức khác