Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương thăm, làm việc tại huyện Tam Đường

(BLC) - Chiều nay (13/4), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đến thăm và làm việc tại xã Bản Bo và huyện Tam Đường.

Cùng đi với Đoàn có các đồng chí: Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án Trung ương 6, khóa XII; đại diện các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo huyện Tam Đường, xã Bản Bo…

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn công tác kết luận buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đường.

Tại buổi làm việc với xã Bản Bo, đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã Bản Bo báo cáo với Đoàn công tác kết quả thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cách làm hay về tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị. Theo đó, xã Bản Bo có 22 Chi bộ trực thuộc với 149 đảng viên; tổng số cán bộ công chức xã 22 người, cán bộ hoạt động không chuyên trách 173 người. Trong năm 2016, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 783ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.917 tấn. Bản Bo là 1 trong 4 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 4-5%/năm…

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ xã đến các bản, Đảng ủy xã Bản Bo đã thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng tổ chức trong hệ thống chính trị.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề như: xem xét điều chỉnh, tinh gọn một số chức danh cán bộ chuyên trách và không chuyên trách xã, bản; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; công tác phát triển đảng viên...

Đoàn công tác cũng đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian qua; kết quả thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Đảng bộ huyện…

Toàn huyện hiện có 42 tổ chức cơ sở Đảng (19 Đảng bộ, 23 chi bộ); 260 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ huyện đã phân công 48 chi, Đảng bộ giúp 44 bản đặc biệt khó khăn nhằm giúp các bản củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng phó các đoàn thể bản; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở…

Về tổ chức bộ máy, huyện có 46 cơ quan, ban, ngành trực thuộc; 2.076 cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị ở xã tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Chức năng nhiệm vụ , mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh phù hợp. Hiện, huyện có 14 Đảng bộ xã, thị trấn với 222 chi bộ trực thuộc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để từng bước làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở, huyện Tam Đường kiến nghị với Đoàn công tác một số vấn đề: Thôi thực hiện thí điểm mô hình Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể, Đảng bộ cơ quan chính quyền theo Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đối với các xã, thị trấn bố trí 1 cán bộ làm công tác chuyên trách văn phòng cấp ủy trong tổng biên chế được giao để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở...

Các ý kiến tham gia trao đổi tại buổi làm việc tập trung vào tinh giản biên chế, bỏ một số chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, xã; xem xét sáp nhập một số phòng, ban ở huyện và giao cấp huyện quản lý; chế độ chính sách đối với cán bộ, công  chức…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn công tác biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả huyện Tam Đường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cho rằng, hiện nay quy định chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy cấp huyện chưa có sự thống nhất nên cần có sự sửa đổi thống nhất trong toàn quốc; nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở; coi trọng công tác dân tộc; hoạt động của HĐND, UBND vừa đúng luật nhưng vẫn phải năng động, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể cần phát huy vai trò trong việc đoàn kết, tập hợp lực lượng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Đối với xã Bản Bo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, Đảng bộ xã cần xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; làm tốt công tác phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc đảm bảo theo đúng tỷ lệ; tham mưu các chính sách ưu tiên tuyển dụng con em bào dân tộc; điều chỉnh một số chính sách Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, Đoàn công tác tặng quà cho 10 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Bản Bo.

Hà Tĩnh

Các tin tức khác