29 tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được tặng Giấy khen

(BLC) – Thị uỷ Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012. Đồng chí Lò Văn Chỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ chủ trì Hội nghị.

Năm 2012, Đảng bộ thị xã Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trong năm có 12/14 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng đã xác định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khoá XI) được triển khai sâu rộng, đạt được mục đích và yêu cầu đề ra.

Đồng chí Lò Văn Chỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ trao Giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2012.

Năm 2013, Đảng bộ thị xã Lai Châu phấn đấu: 100% đảng viên, cán bộ, 90% quần chúng nhân dân được quán triệt học tập các Nghị quyết, chính sách mới; 80% chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 80 đảng viên mới; 100% chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể đạt khá trở lên...

Hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng như: Việc tổ chức thực hiện và giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khoá XI); giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là lao động nông thôn và lực lượng dân quân ở xã, phường... 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lò Văn Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ nhấn mạnh: Năm 2013 Đảng bộ thị xã cần tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; tích cực, chủ động  huy động sức  mạnh  nội  lực; tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, của tỉnh; mở rộng sự hợp tác liên kết với bên ngoài. Tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh…

Trước mắt cần kiện toàn các chức danh chủ chốt của một số phòng, ban, xã phường; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trọng tâm là việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê  hình và phê bình theo Nghị quyết TW4...

Nhân dịp này, Đảng bộ thị xã tặng Giấy khen cho 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2010 - 2012); 3 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2012; 24 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền.

Nguyễn Hương – Đài Truyền thanh thị xã

Các tin tức khác