Bứt phá sau hơn nửa nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, sau hơn nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp bứt phá hiệu quả. Nhờ đó, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn vững mạnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Nậm Loỏng tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện 3 chương trình trọng tâm với 11 chỉ tiêu quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhờ vậy, kinh tế của xã tăng trưởng khá; lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được quan tâm chăm lo; đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân nơi đây từng bước cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở được chú trọng. quốc phòng an ninh được tăng cường.

Đập ao xanh và hệ thống kênh thủy lợi ở bản Lùng Thàng (xã Nậm Loỏng) được xây dựng kiên cố, phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của các bản: Hồi Lùng, Lùng Thàng, Gia Khâu 1 và Gia Khâu 2. 

Theo đó, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ xã lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng cho năng suất, chất lượng cao. Hàng năm, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tính đến hết tháng 12/2017, tổng sản lượng lương thực toàn xã đạt 2.271,3 tấn, chiếm 90,85% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội; lương thực bình quân đầu người đạt 1.054,45kg/người/năm, đạt 117% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội và trồng mới 101,39ha chè, đạt 202,78% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Xã đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa như: lúa chất lượng cao, chè nguyên liệu, cây ăn quả ôn đới và phát triển kinh tế rừng.

Xã Nậm Loỏng hiện có 5.636 con gia súc và 14 nghìn con gia cầm. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm của xã đạt từ 5 - 6%/năm. Nhiều giống gia súc, gia cầm cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao được xã khuyến khích bà con đưa vào chăn nuôi như: gà lương phượng, lợn nái hướng nạc, trâu và dê thịt. Nhờ đó, đời sống của Nhân dân các dân tộc trong xã từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 26,38 triệu đồng/người/năm (tăng 3,38 triệu đồng/người so với cuối năm 2014). Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ xã triển khai đồng bộ, đạt 19/19 tiêu chí. 

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm như: động viên con em trong độ tuổi ra lớp; hạn chế tối đa học sinh bỏ học; làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Đến nay, quy mô trường, lớp học trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; sỹ số học sinh duy trì 99%. Toàn xã có 3 trường và 3 điểm trường với 611 học sinh, tăng 70 học sinh so với năm học 2014 - 2015. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân được Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm. Hàng quý, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh, thành phố và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời, hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ xã gắn với thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ qua các năm. 3 năm qua, xã có 2 cán bộ được luân chuyển từ thành phố và 3 cán bộ, công chức được luân chuyển từ các xã, phường về xã công tác. Đến nay, Đảng bộ xã có 11 chi bộ trực thuộc với 109 đảng viên, trong đó kết nạp mới 20 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Loỏng nhấn mạnh: “Hơn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nậm Loỏng chỉ đạo, thực hiện nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra như: chi bộ trong sạch vững mạnh đạt 72,7%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 55,47%... Để bứt phá thành công trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ. Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân”.

Thu Minh

Các tin tức khác