Các đơn vị, địa phương sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội

(BLC) - Hôm nay (12/7), Huyện ủy Tam Đường, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy Sìn Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội.

* Dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đường khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Tam Đường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX bằng đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế trên địa bàn chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2017, huyện có tổng giá trị sản xuất đạt 2.127,5 tỷ đồng, đạt 100,4% Nghị quyết; tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 9.675 ha (tăng 732ha so với năm 2015); tổng sản lượng lương thực đạt 43.050 tấn, (đạt 105% Nghị quyết), tăng 3.600 tấn so với năm 2015.

Huyện quan tâm chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ngành Y tế thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Các hoạt động văn hóa thông tin, du lịch, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 111,1% Nghị quyết). Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đối với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền chất lượng, hoạt động các đoàn thể chính trị - xã hội huyện được nâng lên.

Nửa cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Tam Đường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm như: quan tâm đầu tư hạ tầng kinh tế, xã hội; tập trung củng cố hệ thống chính trị; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến...

Tại Hội nghị đã thông qua một số báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đường khóa XIX; sơ kết giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân.

Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung vào việc mở rộng vùng chè; chú trọng làng nghề sản xuất, chế biến miến dong; đầu tư phát triển chăn nuôi và khắc phục thiên tai, lũ quét...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Huyện ủy Tam Đường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Huyện ủy cần phấn đấu đạt và vượt các Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung triển khai hiệu quả Đề án của Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020”. Kịp thời cảnh báo thiên tai tới bà con; di dời hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở đến nơi an toàn; khắc phục thiên tai, bão lũ; khôi phục diện tích nuôi thả thủy sản do lũ quét tại xã Sơn Bình; phát triển du lịch, mở rộng vùng trồng chè chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng nâng cấp hạ tầng một số khu dân cư khang trang, đảm bảo môi trường nông thôn và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân...

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện đạt 7/8 mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng cơ sở Đảng, phát triển đảng viên được chú trọng thực hiện với 62 tổ chức cơ sở Đảng/2.493 đảng viên (tăng 2 tổ chức cơ sở Đảng, 370 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ). Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá chất lượng đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bình quân có 68,9% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh (trong đó 20% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu); bình quân mỗi năm có 83,54% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và gần 15% đảng viên hoàn xuất sắc nhiệm vụ.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên các cơ quan. Công tác sơ kết, tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác được chú trọng thực hiện. Đảng ủy Khối đã khen thưởng 16 tập thể và 72 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng bộ tăng cường, thực hiện đúng quy định. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp đã kiểm tra 78 lượt tổ chức Đảng và 322 đảng viên; giám sát 71 lượt tổ chức Đảng và 349 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 74 lượt tổ chức Đảng, giám sát 43 lượt tổ chức Đảng và 14 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng; thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đảng viên, cấp ủy viên; thực hiện chức trách được giao.

Nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)…

Tại Hội nghị cũng thông qua dự thảo các báo cáo: kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giữa nhiệm kỳ; kết quả công tác kiểm tra giám sát giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020; sơ kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/9/2015 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng kiểm tra và giám sát của chi bộ cơ sở; tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào việc duy trì và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt; đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Phát hiểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng tại chi bộ; tập trung làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, chú ý duy trì và thực hiện tốt quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, cơ cấu rõ nhiệm vụ của đảng viên; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng tổ chức Đảng…

* Dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVI có đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 2 cá nhân.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Ban Chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, đặc biệt giải quyết cơ bản, ổn định tình hình đối với hoạt động thành lập “Nhà nước Mông”, khiếu kiện, di cư tự do, làm giảm các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm có tổ chức.

 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt kết quả quan trọng, các tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị đoàn thể được xây dựng, củng cố vững mạnh. Công tác hậu cần - kỹ thuật phục vụ kịp thời các mặt công tác, chiến đấu; cơ sở vật chất, trang thiết bị k thuật được tăng cường...

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến góp ý về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các mặt công tác công an, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2013 - 2017).

* Dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sìn Hồ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự Hội nghị trao đổi giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Sìn Hồ đã tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kinh tế phát triển ổn định, sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ. Văn hóa, xã hội nhiều khởi sắc, chế độ chính sách thực hiện kịp thời.

Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao; tổ chức bộ máy cán bộ được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị - xã hội được tăng cường, củng cố, đổi mới phương thức hoạt động. Đảng bộ huyện thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng lên tầm cao mới. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Tính tới thời điểm này có 17/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện sát sao hơn trong công tác tác lãnh, chỉ đạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội, phấn đấu đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Qua đó, nổi bật một số ưu điểm: đổi mới trong công tác lãnh, chỉ đạo; chủ động triển khai quán triệt học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; sát sao, toàn diện hơn trong lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các đại biểu thảo luận một số vấn đề: công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong tình hình mới; phát huy nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ huyện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ Sìn Hồ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chương trình hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong quá trình triển khai thực hiện chú trọng kết hợp, phát triển nguồn lực địa phương. Hệ thống chính trị huyện tiếp tục phát huy vai trò khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống cho Nhân dân, tái sản xuất, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới...

P.V - C.T.V

Các tin tức khác