Chú trọng công tác đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ

(BLC) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương tại buổi làm việc với tỉnh ta sáng nay (14/4).

* Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương thăm, làm việc tại huyện Tam Đường

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn công tác kết luận buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án Trung ương 6, khóa XII; đại diện các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn công tác tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu đã vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, khai thác tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, đưa Lai Châu cơ bản thoát khỏi tình trạng khó khăn và kém phát triển, từng bước rút ngắn khoảng cách với các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc cũng như cả nước. Tốc độ phát triển kinh tế giai đoạn 2011- 2015 đạt 7,4%/năm, năm 2016 đạt 24,88%; cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 22,5 triệu đồng (bằng 49% so với cả nước, 68% so với bình quân vùng miền núi phía Bắc); tổng sản lượng lương thực có hạt trên 206 nghìn tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.865 tỷ đồng (bằng 17% kế hoạch năm). Chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn từng bước rút ngắn so với vùng phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2016 giảm còn 34,81%. Quốc phòng - an ninh và đối ngoại tăng cường; quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế tiếp tục duy trì và phát triển.

Toàn tỉnh có 13 Đảng bộ trực thuộc, 542 tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn; mối quan hệ công tác theo Quy định số 94-QĐ/TW của Ban Bí thư về quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ, xã, phường, thị trấn, qua đó chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở được nâng lên, khắc phục biểu hiện bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tính đến 31/12/2016, toàn tỉnh có 21.074 biên chế, trong đó nữ 11.735 người, dân tộc thiểu số 6.886 người. Riêng cán bộ, công chức cấp xã 2.265 người, 14.069 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc không chuyên trách được tỉnh thực hiện theo Nghị định số 92/2009/NĐCP của Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết, Nghị định của Bộ Chính trị và Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh Lai Châu có 25 cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt Đề án Tinh giản biên chế; Bộ Nội vụ phê duyệt tinh giản 132 biên chế.

Tỉnh ta đề xuất với Đoàn công tác một số vấn đề: Trung ương khoán tổng biên chế cho các địa phương để chủ động điều hành, sắp xếp gắn với thực hiện tinh giản biên chế. Có quy định cụ thể thống nhất về tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của cả nước, trong đó có tính đến yếu tố vùng miền, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của các tỉnh. Quy định cụ thể, thống nhất về công tác quản lý cán bộ đối với các cơ quan ngành dọc do Trung ương quản lý. Đối với các tỉnh miền núi, địa bàn rộng, ít đơn vị hành chính, nhiều dân tộc cần nâng tỷ lệ số đơn vị hành chính, tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp huyện để luân chuyển đào tạo cán bộ. Có biên chế dự phòng để tuyển dụng, đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số; có cơ chế đặc thù trong tuyển dụng cán bộ dân tộc ít người…

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương tặng bức tranh cho tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung về giải pháp tinh giản biên chế ở một số vị trí việc trong ngành Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác đào tạo cán bộ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn công tác biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả Lai Châu đạt được trong thời gian qua. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn cao, do vậy đồng chí yêu cầu tỉnh cần tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững; phát triển hạ tầng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Xây dựng quốc phòng - an ninh ổn định, đẩy lùi suy thoái, phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chỉ số CPI để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư. Tạo cơ chế chính sách, thu hút nguồn nhân lực để tăng thu, giảm chi. Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Bộ Chính trị, trọng tâm là phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Rà soát, sắp xếp lại chức năng, quyền hạn của các cơ quan tránh sự chồng chéo; chú trọng công tác đào tạo luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, chăm lo đời sống của Nhân dân; tăng cường phát triển đảng viên ở cơ sở…

Trước đó, Đoàn công tác đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc Lai Châu.

Hà Tĩnh

Các tin tức khác