Chi bộ Báo Lai Châu sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội

(BLC) - Chiều nay (9/7), Chi bộ Báo Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Hội nghị đã thông qua các báo cáo: kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội; sơ kết thực hiện Nghị quyết số 01 và 02-NQ/ĐUK ngày 7/9/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở”; kiểm điểm của Ban Chi ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội; công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy Chi bộ Báo Lai Châu đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cơ quan, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kiện toàn bộ máy công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xuất bản và phát hành báo. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng tờ báo cả về nội dung và hình thức, đảm bảo tôn chỉ mục đích của báo Đảng địa phương.

Chi bộ đã kết nạp 2 đảng viên mới (đạt 50% kế hoạch Nghị quyết); chuyển chính thức cho 2 đảng viên dự bị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào Đảng. Thành lập tổ Đảng Nhà máy in Lai Châu.  Kết quả xếp loại Chi hộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Riêng năm 2016, Chi bộ Báo Lai Châu xếp loại trong sạch vững mạnh; cơ quan được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nửa cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Báo Lai Châu tăng cường công tác xây dựng Đảng, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bám sát sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhằm truyền tải kịp thời, sâu rộng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến Nhân dân; nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức các số báo in, hoàn thành Đề án nâng cấp Báo Điện tử lên giai đoạn II. Tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII)…

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, sáng tạo, biên tập tác phẩm báo chí; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Khoàng Văn Thành - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lai Châu đề nghị, thời gian tới, Chi bộ thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, học tập đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Củng cố, kiện toàn bộ máy và tổ chức cán bộ; đào tạo, bổi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Có biện pháp, kế hoạch xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, đoàn thể cơ quan vững mạnh…

Công Đoàn

Các tin tức khác