Giám sát công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp tại Bảo tàng tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh

(BLC) - Hôm nay (18/4), Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp tại Bảo tàng tỉnh và Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

* Đào tạo, kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý còn thiếu

Hiện, Bảo tàng tỉnh có 23 viên chức, người lao động, trong đó có 20 biên chế; 2 hợp đồng lao động không xác định thời hạn; 1 hợp đồng bảo vệ. Trình độ chuyên môn: 17 người đại học chiếm 77%, cao đẳng 2 người chiếm 9%; trung cấp 2 người chiếm 9% và hợp đồng chưa qua đào tạo 1 người chiếm 5%. Cơ bản đáp ứng được nhu cầu việc làm.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát kết luận buổi giám sát tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

Trong năm 2016, Bảo tàng tỉnh đã khảo sát, sưu tầm 26 hiện vật của dân tộc Hà Nhì; 4 cuộc triển lãm ảnh chuyên đề và trưng bày hiện vật; lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh hang Đông Pao (huyện Tam Đường); sưu tầm, bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca dân tộc Mông... Về thực hiện Đề án vị trí việc làm theo quy định, 19 người (chiếm 87%) lao động được bố trí việc làm đúng với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 3 người (chiếm 13%) chưa sắp xếp đúng với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh kiến nghị, tỉnh tổ chức thi tuyển viên chức và thi chuyển ngạch cho các đồng chí đã học xong trình độ đại học để đảm bảo quyền lợi của cán bộ, người lao động; sớm có quyết định thành lập 2 phòng: Di sản văn hoá, Di tích để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ; tạo điều kiện cho cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là về cán bộ thuyết minh tiếng Anh, Pháp; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn thiếu để đáp ứng nhu cầu công việc được giao...

Chiều cùng ngày, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục làm việc tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh. Đoàn Nghệ thuật tỉnh hiện có 42 viên chức, trong đó có 38 biên chế sự nghiệp, 2 người hợp đồng không xác định thời hạn. Trình độ chuyên môn: đại học 11 người chiếm 26,1%; cao đẳng 5 người chiếm 11,9%; trung cấp 23 người chiếm 54,7%, trình độ khác 3 người chiếm 7,14%. Trong năm 2015-2016 số biên chế của đơn vị được giao không tăng, trong khi nhu cầu về biên chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị tăng. Kiện toàn bộ máy tổ chức theo chỉ tiêu biên chế được giao có 4 tổ đội chức năng chuyên môn gồm: Đội Hành chính - kỹ thuật tổng hợp, đội Ca, đội Nhạc, đội Múa. Hiện, 100% cán bộ, diễn viên trong Đoàn được bố trí đúng chuyên ngành đào tạo để phát huy năng lực, sở trường trong hoạt động công tác; 100% cán bộ, diễn viên đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn khi được phân công, có khả năng phát triển lâu dài.

Công tác tổ chức đào tạo cán bộ được Đoàn Nghệ thuật chú trọng, tạo mọi điều kiện tốt nhất để mỗi cán bộ, viên chức lao động tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2006, cử 2 đồng chí tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức viết kịch bản, lời bình và dẫn chương trình do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch) tổ chức tại Hà Nội. 10 đồng chí được cử đi đào tạo bồi dưỡng các lớp: trung cấp lý luận chính trị - hành chính; quản lý nhà nước bồi dưỡng ngạch chuyên viên; đại học các chuyên ngành; quản lý văn hoá, xã hội…

Tại buổi giám sát, đại diện Đoàn Nghệ thuật kiến nghị, tỉnh quan tâm mở thêm các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên, đội ngũ sáng tác, biên đạo múa, đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn trong xây dựng các chương trình nghệ thuật và biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; có chính sách ưu đãi đặc thù hơn để khuyến khích thu hút, tuyển chọn những diễn viên có năng khiếu nghệ thuật các chuyên ngành ca - múa - nhạc tình nguyện lên công tác lâu dài tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh; tăng chỉ tiêu biên chế để Đoàn Nghệ thuật tỉnh phát huy hoạt động của đơn vị; sớm có kế hoạch thi chuyển, nâng ngạch cho 11 đồng chí có bằng đại học đang công tác tại Đoàn...

Phát biểu kết luận buổi giám sát tại các đơn vị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đối với Bảo tàng tỉnh và Đoàn Nghệ thuật tỉnh. Đồng thời, đề nghị các đơn vị sớm điều chỉnh, bổ sung một số nội dung còn thiếu sót trong báo cáo; cần khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy biên chế của cơ quan; xây dựng quy hoạch đào tạo, quy hoạch bổ nhiệm hàng năm để có thể triển khai sát nhiệm vụ, vị trí việc làm sát với tình hình của từng đơn vị... Kiến nghị của các đơn vị, Đoàn sẽ tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Vương Trang

Các tin tức khác