Giao ban cấp ủy Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

(BLC) - Sáng nay (16/8), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, báo cáo viên, trưởng, phó các phòng, ban của Đảng ủy Khối; bí thư (phó bí thư) các chi, Đảng bộ cơ sở; bí thư (phó bí thư) các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; các đồng chí làm công tác tài chính Đảng các chi, Đảng bộ cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống tới cán bộ, đảng viên, quần chúng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo; chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt cơ bản thiết thực, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng phát huy ở nhiều tổ chức cơ sở Đảng. Phát triển Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên được quan tâm.

Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. Hoạt động của các đoàn thể, hội đạt những kết quả thiết thực; các cơ sở đoàn, công đoàn, hội chủ động bám sát kế hoạch công tác năm để cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, một số chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có mặt còn hạn chế; việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng có lúc, có việc chưa thường xuyên. Thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ ở một số chi, Đảng bộ cơ sở chưa bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề chưa đảm bảo theo quy định, chất lượng chưa cao.

Tham gia thảo luận, các đại biểu làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động tại cơ sở, từ đó tham mưu, đề xuất giải pháp khắc phục.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các chi, Đảng bộ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt chất lượng, hiệu quả, nhất là đối với đồng chí bí thư, người đứng đầu cấp ủy. Cấp ủy cơ sở tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đã đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với các tổ chức Đảng và đảng viên, đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định.

Nhân dịp này, các đại biểu được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát.

Phương Thanh

Các tin tức khác