HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh: Ký kết quy chế phối hợp hoạt động

(BLC) -Lễ ký kết được tổ chức chiều nay (2/2).

 

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tẩn Vản Pao - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh dự buổi lễ.

Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhằm phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND và giải quyết các vấn đề khác thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo quy định của pháp luật như: lập, dự kiến, điều chỉnh chương trình ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh; tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian kỳ họp; chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn; đánh giá kết quả kỳ họp và triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; hoạt động giám sát và giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh...

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhằm phát huy trách nhiệm của hai bên trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các cấp, các ngành; hoạt động giám sát, tiếp công dân và thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND.

Theo đó, các cơ quan sẽ phối hợp công tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định và bảo đảm nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đem lại hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời, phối hợp kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, tuân thủ đúng trình tự thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định pháp luật và quy chế phối hợp.

Tại buổi lễ, đại diện HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Phương Lan

Các tin tức khác