HĐND huyện Tam Đường nâng cao chất lượng giám sát

(BLC) - Những năm qua, HĐND huyện Tam Đường tập trung nâng cao chất lượng giám sát nhằm tổng hợp, đánh giá kết quả thực chất, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng quy định. 

Cùng với thực hiện các quy định pháp luật, quy chế hoạt động của HĐND do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, HĐND huyện phát huy vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động giám sát thuộc thẩm quyền để nâng cao chất lượng giải quyết chất vấn, ý kiến, kiến nghị của cử tri về vấn đề liên quan đến tình hình và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Thông qua tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị, tố cáo, khiếu nại do người dân phản ánh gửi đến các ban HĐND; từ báo cáo trình tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện tiến hành chất vấn những vấn đề, việc “nóng” với lãnh đạo huyện, các phòng, ban chuyên môn. Tiến hành giám sát tại đơn vị, cơ sở có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đồng thời trực tiếp đối thoại, giải thích, trả lời, hướng dẫn người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ và tuân thủ pháp luật. Qua đó, có những kết luận, kiến nghị UBND huyện, cơ quan chuyên môn để đưa ra giải pháp thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri.

Tại các kỳ họp HĐND, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND, các phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp thu, giải quyết.

Việc giám sát tập trung vào những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, nổi cộm, bức xúc được dư luận và cử tri quan tâm để nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu nông nghiệp, thi công các công trình... Trước khi giám sát, Thường trực và các ban HĐND thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu, xây dựng đề cương và lựa chọn địa điểm thực hiện giám sát thực tế.

Ông Tô Đình Lực - Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết, HĐND huyện thường xuyên đổi mới từ xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát, triển khai thực hiện, kết luận giám sát và kiến nghị… Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu đến đại biểu được triển khai đồng bộ, thông qua nhiều hình thức như: giám sát tại kỳ họp, xem xét báo cáo kết quả giám sát, qua đó kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót trong hoạt động của cơ quan chịu giám sát. Thông qua giám sát của HĐND, cơ quan, đơn vị, đối tượng được giám sát hiểu rõ sự khác biệt giữa bản chất hoạt động giám sát của HĐND với hoạt động kiểm tra, thanh tra của các cơ quan hành chính. Từ đó, nêu bật ý nghĩa tích cực mang tính xây dựng trong công tác giám sát, là cơ hội để xem xét, đánh giá đúng mức, khách quan quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp chặt chẽ với các đoàn giám sát HĐND huyện. Thành viên các đoàn giám sát phải có kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực được giám sát nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng, năng lực và nâng cao hiệu quả của giám sát.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, đại biểu HĐND huyện có thêm thông tin, cơ sở đánh giá các mặt hoạt động thông qua báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện. Lựa chọn những vấn đề được nhiều cử tri và Nhân dân quan tâm để thảo luận, chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. Phân tích, tham gia xây dựng nghị quyết để khi ban hành thực hiện nghị quyết có chất lượng, tính khả thi cao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã tiến hành giám sát 25 cuộc theo kế hoạch. Có 77 kiến nghị sau giám sát đối với các cơ quan có thẩm quyền. Các đơn vị được giám sát tiếp thu và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giải quyết và kịp thời khắc phục ý kiến, kiến nghị về xây dựng cơ bản và chế độ chính sách

Theo kế hoạch, trong năm 2018, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện ban hành chương trình kế hoạch tổ chức 11 cuộc giám sát chuyên đề tại các xã, thị trấn trong huyện. Trong đó, tập trung vào thực hiện các đề án, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, HĐND huyện tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả việc giám sát, đồng thời cử đại biểu HĐND huyện tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện. Cùng với đó, tổ chức lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực của đại biểu HĐND huyện trong việc thực hiện giám sát, nắm bắt tình hình và kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri tới HĐND huyện…

Đoàn Hoàng - Phạm Oanh

Các tin tức khác