Triển khai học tập chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(BLC) – Hôm nay (4/4), Huyện ủy Than Uyên tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Gần 100 đại biểu là báo cáo viên cấp huyện; Bí thư (hoặc phó Bí thư) các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; cán bộ tuyên giáo các xã, thị trấn; thành viên trong bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 Ban Thường vụ Huyện ủy đã được tiếp thu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong công tác, trong quan hệ hàng ngày với nhân dân: gần dân, vì dân, tôn trọng dân, nêu gương trước nhân dân… Đồng thời, triển khai Kế hoạch số 40, ngày 29/03/2013 của Huyện ủy và Hướng dẫn số 01, ngày 01/4/2013 của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chuyên đề năm 2013.

Quang cảnh Hội nghị.

Sau đợt triển khai này, tập thể các cấp ủy (lãnh đạo cơ quan, đơn vị) xây dựng kế hoạch thực hiện làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ, đề ra phương hướng khắc phục khuyết điểm, hạn chế của bản thân, đăng ký học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác. Hàng tháng chi bộ (cơ quan, đơn vị) trao đổi, thảo luận sâu nội dung chuyên đề đã học, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Phạm Thanh Hải - Huyện ủy Than Uyên

Các tin tức khác