Hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và quy định về những điều đảng viên không được làm

(BLC) – Hội nghị được Tỉnh ủy tổ chức sáng nay (30/3).

Các đồng chí: Lò Văn Giàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Páo Mỷ - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bí thư, phó bí thư, ủy viên ban cán sự Đảng, đoàn; Ủy viên Ủy ban kiểm tra và chuyên viên các ban xây dựng Đảng, văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh… dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung: Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 1/11/2011 ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15/3/2012 của UBKT TW; thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức hướng dẫn của TW về thi hành Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5/01/2012 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Thông qua quán triệt các quy định, hướng dẫn của TW, cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và các nội dung cơ bản của nghị quyết, tạo thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phương Lan

Các tin tức khác