Hội nghị triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

(BLC) – Hội nghị được Ban Dân vận Trung ương tổ chức hôm nay (11/1). Đồng chí  Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Tô Như Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại Hội nghị đã triển khai 2 Quyết định do Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành ngày 12/12/2013. Theo đó, Quyết định số 217- QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” gồm 5 chương, 19 điều. Quy định rõ mục đích, tính chất, nguyên tắc, chủ thể của giám sát và phản biện xã hội, cũng như đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện xã hội.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Quyết định số 218 – QĐ/TW về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” gồm 5 chương, 21 điều. Phát huy được quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đây là điều kiện quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có thể bày tỏ chính kiến của mình đối với các chủ trương,chính sách và pháp luật của Nhà nước, từ đó phát huy, đóng góp được nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận: văn bản của Ban Dân vận Trung ương phải hướng dẫn chi tiết, cụ thể để các địa phương triển khai theo đúng quy định; cần nêu rõ đối tượng, nội dung, quyền và trách nhiệm trong giám sát; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân mỗi năm 1 lần…

Kết luận Hội nghị, đồng chí  Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: đây là 2 quyết định có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng trong sạc,h vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Do vậy, các bộ ngành từ Trung ương đến địa phương cần quán triệt, triển khai quyết định nhanh chóng, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc góp ý phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính xây dựng, phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước ta.

 

Hà Tĩnh

Các tin tức khác