Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

(BLC) – Thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng được Sở Nội vụ tích cực triển khai thực hiện, đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2015, Sở Nội vụ có 9 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 60 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 6 tập thể và 47 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở… Có được điều đó, theo ông Nguyễn Tiến Tăng - Giám đốc Sở Nội vụ, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong đơn vị gắn với các phong trào, cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể chính trị trong cơ quan. Từ đó, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong nhiệm vụ chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành.

Đại diện các phòng thuộc Sở Nội vụ ký giao ước thi đua.

Để phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng, đơn vị đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”. Căn cứ kế hoạch phát động và các tiêu chí, chỉ tiêu thi đua, trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm, các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua hàng năm. Và, thành tích thi đua là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả công tác của công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng, nâng bậc lương trước thời hạn. Vì vậy, trong thực thi công vụ, mỗi công chức, viên chức của đơn vị luôn chủ động nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị cải tiến các nội dung đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực cải cách hành chính cũng như công tác chuyên môn.

Trong xây dựng cơ quan, chấp hành kỷ luật lao động, mỗi cá nhân chấp hành nghiêm giờ làm việc hành chính, quản lý, sử dụng thời gian hiệu quả, khoa học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên cơ sở cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ đối với từng tổ chức, từng vị trí việc làm. Ngoài ra, khuyến khích các tập thể, cá nhân ứng dụng các cải tiến, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong hoạt động đoàn thể, đơn vị phát động đoàn viên chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ; nghiên cứu, hiểu rõ về văn hoá công sở, hoàn thiện kỹ năng thực hành giao tiếp; tích cực hưởng ứng, tham gia, cổ vũ, động viên phong trào văn nghệ, thể thao, tạo ra động lực, khí thế trong phong trào thi đua.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phòng Xây dựng chính quyền chia sẻ: “Năm 2015 qua đánh giá phân loại cán bộ công chức của đơn vị, tôi được công nhận hoàn tốt nhiệm vụ được giao. Một trong những động lực giúp tôi hoàn thành tốt công việc đó chính là nhờ cơ quan tổ chức đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, ngoài đăng ký danh hiệu phấn đấu, bản thân luôn cố gắng nỗ lực hết mình trong công việc; lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của đồng nghiệp. Năm nay, tôi cũng sẽ cố gắng để đóng góp vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị”

Có thể khẳng định công tác thi đua, khen thưởng đã tác động tích cực động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước.  

Năm 2016, Sở Nội vụ có 9 tập thể, 61 cá nhân đăng ký danh hiệu "Lao động tiên tiến"; "Chiến sỹ thi đua Cơ sở" 59 cá nhân; "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" 9 cá nhân; "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" 2 cá nhân; "Tập thể lao động xuất sắc" 9 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh 7 tập thể; Cờ thi đua của Chính phủ 1 tập thể.

Duy Hưng - HĐND tỉnh

Các tin tức khác