Nâng cao vị thế của người đại biểu dân cử

Năm 2017 là năm thứ hai nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội (QH) khóa XIV. Cùng với những kết quả nổi bật của QH, hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lai Châu có những chuyển biến tích cực. Qua các hoạt động tại diễn đàn QH, công tác xây dựng luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng khẳng định trách nhiệm, vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân.

Công tác xây dựng Luật là nội dung trọng tâm của QH nhằm thể chế hóa Cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng, các quy định mới của Hiến pháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đoàn ĐBqh tỉnh tổ chức 6 hội nghị lấy ý kiến tham gia vào 9 dự án luật, nổi bật là một số dự thảo có phạm vi, đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, doanh nghiệp như Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi),… gửi 15 dự án luật đến một số sở, ngành, đơn vị có liên quan đề nghị tổ chức tham gia ý kiến; đã tổng hợp ý kiến tham gia vào 12 dự án luật báo cáo Ủy ban Thường vụ QH, cơ quan chủ trì thẩm tra đúng thời gian quy định, nhiều ý kiến tham gia được cơ quan soạn thảo đánh giá cao tiếp thu, chỉnh lý. Công tác xây dựng luật đạt được kết quả tích cực, có nhiều tiến bộ, việc tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng luật được thực hiện thông qua nhiều hình thức, đối tượng tham gia góp ý ngày càng mở rộng. Cụ thể như đối với những dự án luật liên quan trực tiếp đến Nhân dân, đại biểu QH trực tiếp thông báo đến cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để cử tri tham gia góp ý kiến. Ngoài hội nghị do Đoàn tổ chức, Đoàn chủ động phối hợp tổ chức hội nghị ngay tại sở, ngành chuyên môn như: Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; tranh thủ ý kiến tham gia của các cộng tác viên đang công tác tại các sở, ngành tỉnh có trình độ chuyên môn sâu về các lĩnh vực chuyên ngành để tham gia vào các dự án luật, chính vì vậy đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật. 

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu thảo luận ở tổ tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) tiếp tục đi vào chiều sâu, từ nguyện vọng của Nhân dân, dư luận xã hội nắm bắt được, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức nhiều hội nghị TXCT theo nhóm đối tượng, chuyên đề, lĩnh vực. Trước khi diễn ra hoạt động TXCT, Đoàn đã xây dựng kế hoạch, thống nhất với Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành văn bản đề nghị địa phương thông báo và mời rộng rãi cử tri, Nhân dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tham dự, định hướng nội dung cho cử tri để góp ý trước các kỳ họp; tạo không khí cởi mở tăng cường đối thoại trực tiếp giữa cử tri với đại biểu QH, cử tri với lãnh đạo chính quyền địa phương, khuyến khích cử tri tham gia phát biểu ý kiến, góp ý, đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến sinh kế của người dân. Với cách làm này đã khuyến khích được đông đảo người dân đến tham gia TXCT; nhiều cử tri chuẩn bị kỹ ý kiến phát biểu, phát biểu tập trung vào những vấn đề bức thiết và sâu sát… Đồng thời thông qua đó khắc phục tình trạng cử tri đại diện, chuyên nghiệp, ít phát biểu giúp các ĐBQH lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của cử tri đa dạng, nhiều chiều hơn và sát với thực tiễn cuộc sống của Nhân dân. 

Năm 2017, Đoàn đã thực hiện TXCT tại 46 điểm kết hợp TXCT định kỳ với chuyên đề và tiếp xúc theo nhóm đối tượng, gồm: tiếp xúc với các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan tư pháp; khối các cơ quan Đảng, đoàn thể, MTTQ, các tổ chức hội... Một số cuộc TXCT, Đoàn ĐBQH tỉnh mời lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, UBND cấp huyện liên quan dự, trực tiếp giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Việc làm này có ý nghĩa quan trọng bởi qua đó cử tri được trực tiếp nghe cơ quan có thẩm quyền giải đáp, trả lời cụ thể những ý kiến, kiến nghị của mình, nên rất đồng thuận. Ngoài ra, khi có các kiến nghị bức thiết của cử tri, lãnh đạo Đoàn trực tiếp xuống địa bàn nghe các phản ánh của cử tri để kịp thời kiến nghị với chính quyền địa phương kiểm tra, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những bất cập. Tính từ kỳ họp thứ 3 đến nay, qua các cuộc TXCT, Đoàn đã tổng hợp 122 kiến nghị gửi UBND tỉnh, UBND cấp huyện và 33 kiến nghị gửi đến QH, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, đa số kiến nghị đã được xem xét, giải quyết, trả lời. Bên cạnh đó để bảo đảm các “lời hứa” của cơ quan có thẩm quyền trả lời kiến nghị cử tri, Đoàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc thậm chí khi cần thiết tổ chức giám sát việc thực hiện các nội dung theo “lời hứa” của cơ quan có thẩm quyền với cử tri, góp phần giảm thiểu những bức xúc, vướng mắc kéo dài trong Nhân dân. Năm 2017, Đoàn đã tổ chức triển khai 3 cuộc giám sát trên địa bàn tỉnh, cụ thể: giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016; thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn 2011 - 2016; thực hiện chính sách pháp luật về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện 1 cuộc khảo sát về việc giải quyết kiến nghị cử tri, kiến nghị sau giám sát. Cùng với đó, Đoàn tích cực tham gia 3 đoàn giám sát, khảo sát của QH tại địa phương; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát của ĐBQH tại kỳ họp thông qua nghiên cứu các báo cáo của Chính phủ, bộ, ngành liên quan. Qua hoạt động này, Đoàn chủ động phát hiện, đánh giá được mặt mạnh, điểm còn hạn chế trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật để kiến nghị với tỉnh và Trung ương, nổi bật là các kiến nghị thông qua cuộc giám sát về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, thực hiện pháp luật về trồng rừng thay thế. Những vấn đề giám sát, khảo sát do Đoàn ĐBQH tỉnh lựa chọn thể hiện tính kịp thời, thiết thực, được đông đảo cử tri quan tâm. Cùng với nhiệm vụ TXCT, thông qua hoạt động khảo sát, giám sát, Đoàn tập hợp được nhiều vấn đề để từ đó có những ý kiến phát biểu sâu tại diễn đàn của QH. Để hoạt động giám sát thực sự hiệu quả, các kết luận, kiến nghị giám sát của Đoàn được thực thi, Đoàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc và yêu cầu cơ quan chịu sự giám sát, cơ quan liên quan báo cáo việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, qua theo dõi cơ bản các kiến nghị qua giám sát, khảo sát được các cơ quan hữu quan tiếp thu và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XIV.

Tại các kỳ họp của QH khóa XIV, các vị ĐBQH tỉnh tập trung trí tuệ, tích cực tham gia vào các hoạt động của QH, xứng đáng với vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại kỳ họp thứ 3, thứ 4, QH khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 14 lượt đại biểu tham gia phát biểu tại hội trường, 48 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại tổ, tại Đoàn, 1 lượt đại biểu chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Nhiều ý kiến tham gia chất lượng, khách quan phù hợp thực tiễn và tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhất là những vấn đề xã hội quan tâm. các ĐBQH trong Đoàn đã đánh giá, kiến nghị nhiều giải pháp, biện pháp thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước trong thời gian tới như: kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao mức thu nhập cho người dân sống từ nghề rừng; xử lý nghiêm tình trạng tham nhũng, lãng phí, làm thất thoát tài sản Nhà nước trong các dự án đầu tư công; thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách xóa đói, giảm nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên hơn nữa trong đầu tư cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi, biên giới; đặc biệt là hệ thống giao thông đường bộ kết nối vùng miền, ưu tiên hỗ trợ đối với các dự án đầu tư về nông nghiệp tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế và địa bàn khó khăn, vùng tái định cư các nhà máy thủy điện lớn...

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh được quan tâm; thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan chức năng tiếp công dân theo định kỳ. Khi công dân có nhu cầu gặp gỡ ĐBQH, Đoàn phân công đồng chí Phó trưởng Đoàn chuyên trách tiếp công dân ngay tại trụ sở; hầu hết số đơn thư kiến nghị của công dân do Đoàn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền đều được các cơ quan nghiên cứu trả lời, giải quyết bảo đảm trình tự, thủ tục quy định. 

Với những kết quả đạt được trong năm 2017, trong thời gian tới Đoàn ĐBQH tỉnh xác định tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng luật, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để tham gia có hiệu quả các hoạt động của QH; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chương trình công tác của Đoàn, phát huy tốt vai trò đại diện của cơ quan dân cử tại địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia và giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

Tống Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Các tin tức khác