Phối hợp thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về công tác khoa giáo

(BLC) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Quyết định số 142-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành chuyên môn thuộc lĩnh vực khoa giáo (gọi tắt là Quyết định 142) và giao ban công tác khoa giáo quý I/2017 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều nay (ngày 17/4).

Dự Hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phong Tỉnh ủy, Phòng Hành chính các sở, ngành trong khối khoa giáo; Trưởng Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy.

Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông qua báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Quyết định 142; báo cáo sơ kết công tác khoa giáo quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017; thông qua chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo giai đoạn 2017-2020; ban hành Quy định về quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành chuyên môn trong lĩnh vực khoa giáo.

Theo đó, trong 6 năm thực hiện Quyết định 142, hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và của ngành, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa, triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII, XIII Đảng bộ tỉnh thuộc lĩnh vực khoa giáo đạt nhiều kết quả quan trọng. Tích cực phối hợp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai hướng hướng thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết, khảo sát, kiểm tra, xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác khoa giáo; nắm bắt phản ánh những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai công tác khoa giáo, kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả tích cực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khoa giáo.

Giáo dục và đào tạo phát triển theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện; quy mô mạng lưới trường học, cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, đào tạo và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong tỉnh được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. Lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và đời sống; thực hiện các giải pháp khắc phục, giảm thiểu các yếu tố các tác động xấu đến môi trường. Mạng lưới khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được củng cố và mở rộng; phòng chống dịch bệnh tăng cường, phát hiện và khống chế dập dịch kịp thời. Chất lượng, cơ cấu dân số từng bước nâng lên, duy trì mức giảm sinh, giảm tỷ lệ tăng dân số; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hoạt động thể dục thể thao phát triển cả về quy mô và chất lượng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khoa giáo còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như: việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 142 ở một số ngành thiếu thường xuyên, chưa sâu sát và đồng bộ; nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức ở một số ngành về công tác khoa giáo cũng như các chủ trương của Đảng về công tác khoa giáo còn hạn chế.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các ngành trong khối khoa giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt đầy đủ nghiêm túc Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mối quan hệ phối hợp; tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành khối khoa giáo trong việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu…

Tại Hội nghị, ý kiến của các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, trở ngại trong công tác phối hợp và bàn giải pháp thực hiện tốt công tác khoa giáo trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả về công tác khoa giáo của các cấp ngành chuyên môn trong lĩnh vực khoa giáo. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác khoa giáo trong công tác xây dựng Đảng và yêu cầu thời gian tới, khối khoa giáo cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; tăng cường công tác phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành chuyên môn trong lĩnh vực khoa giáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thỉ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khoa giáo; các sở, ngành trong khối khoa giáo tích cực phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chủ trương của Đảng về công tác khoa giáo…

Đồng chí cũng đã ghi nhận và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của đại biểu.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành chuyên môn trong lĩnh vực khoa giáo đã ký kết chương trình phối hợp.

Bạch Dương

Các tin tức khác