Đào tạo, kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý còn thiếu

(BLC) - Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn hôm nay (17/3).

>> Chủ động liên kết đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ

Đoàn giám sát làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

Được thành lập theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn có 3 phòng chức năng; 5 khoa; 2 đội y tế; 1 phòng khám đa khoa khu vực; 11 trạm y tế xã, thị trấn. Trong tổng số 124 cán bộ (tuyến trung tâm 53 cán bộ, tuyến xã 71 cán bộ) có 105 biên chế chính thức, 19 cán bộ hợp đồng. Công tác đào tại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ được đơn vị thực hiện thường xuyên với trên 90% cán bộ được cử đi học các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Hiện, Trung tâm được giao 40 giường bệnh, tỷ lệ sử dụng đạt 76,4%; năm 2016 đã khám, chữa bệnh cho 50.109 lượt người, đạt 86,39% kế hoạch (bình quân tổng số lần khám, chữa bệnh đạt 1,89 lần/người/năm).

Khó khăn hiện nay Trung tâm gặp phải là chất lượng cán bộ còn hạn chế, thiếu về số lượng và cơ cấu chuyện môn, tỷ lệ cán bộ trình độ trung cấp cao (chiếm 80%); chưa có cán bộ được đào tạo trình độ y học cổ truyền từ trung cấp trở lên; thiếu dược sỹ, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên; cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều dẫn tới tình trạng phải làm thêm giờ do khối lượng cômg việc lớn...

Trung tâm Y tế huyện kiến nghị, tỉnh xem xét bổ sung biên chế, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh; thực hiện tuyển dụng đối với 19 cán bộ đang hợp đồng tại đơn vị; phê duyệt phương án điều chỉnh tên và cơ cấu lại tổ chức, bộ máy Trung tâm theo Thông tư số 37//2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chia sẻ những khó khăn mà Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn gặp phải trong việc thực hiện công tác chuyên môn thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Trung tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, có kế hoạch đào tạo, kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý còn thiếu; tiếp tục nâng cao y đức, giữ vững uy tín của ngành trong lòng Nhân dân... Các kiến nghị của đơn vị, Đoàn tổng hợp, gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Ngọc Duy

Các tin tức khác