Chủ động liên kết đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ

(BLC) - Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp tại Bệnh viện Lao Phổi và Trường Trung cấp Y tế tỉnh hôm nay (16/3).

>> Giám sát công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp

Là Bệnh viện chuyên khoa III tuyến tỉnh, Bệnh viện Lao Phổi có 13 khoa, phòng với 91 cán bộ (trong đó 82 biên chế chính thức, 9 hợp đồng). Cán bộ, công chức, viên chức Bệnh viện cơ bản đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, với tỷ lệ 98,9% đạt chuẩn và trên chuẩn. Hiện, Bệnh viện được giao 60 giường bệnh; hiệu quả sử dụng giường bệnh năm 2016 của Bệnh viện đạt 80,5% (tăng 16,9% so với năm 2015). Bên cạnh đó, Bệnh viện còn một số tồn tại, hạn chế như số lượng cán bộ có bằng trung cấp chiếm tỷ lệ cao tới 68% (62 người); chưa có bác sỹ chuyên ngành Lao và Đại học Dược.

Đoàn giám sát làm việc tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh.

Kiến nghị tại buổi giám sát, Bệnh viện Lao Phổi mong muốn tỉnh có chế độ thu hút đối với bác sỹ chuyên ngành Lao; tiếp tục cho cán bộ sau đại học được hưởng phụ cấp theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4 tháng 7 năm 2011 quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Được thành lập theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh, đến nay Trường Trung cấp Y tế tỉnh có 32 cán bộ, giáo viên (trong đó: 26 biên chế chính thức; 6 hợp đồng), với 23 giáo viên, 9 cán bộ hành chính. Năm học 2016, nhà trường có 928 học sinh, học viên, sinh viên. Trong đó, có 1 lớp Y sỹ lưu học sinh Lào với 30 học sinh. Hiện cán bộ, giáo viên nhà trường có trình độ đại học, trên đại học chỉ chiếm 50%, ảnh hưởng tới công tác giảng dạy; một số phòng, tổ chuyên môn chưa bổ nhiệm được cán bộ quản lý…

Trường Trung cấp Y tế tỉnh kiến nghị tỉnh đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường đến sau năm 2020 đủ điều kiện lên trường cao đẳng; có kế hoạch điều chuyển viên chức không đáp ứng trình độ chuyên môn ở trường đi nơi khác, điều chuyển viên chức có trình độ chuyên môn đến giảng dạy tại trường; tạo điều kiện để trường tuyển sinh đào tạo theo khả năng...

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị chủ động liên kết, sắp xếp, cử cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý đảm bảo phù hợp với bằng cấp, trình độ. Bệnh viện Lao Phổi cần chú trọng cử cán bộ đi học bác sỹ chuyên ngành Lao... Kiến nghị của các đơn vị, Đoàn sẽ tổng hợp gửi cấp trên xem xét giải quyết.

Ngọc Duy

Các tin tức khác