Sớm hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh

(BLC) - Đó là một trong những ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh tại buổi họp thẩm tra văn bản trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh chiều ngày 28/11.

>> Họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV

 

 

Quang cảnh buổi họp thẩm tra. 

Thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSNN năm 2018; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018. Thẩm tra của Ban đề nghị, UBND tỉnh nêu rõ lý do giao thu của huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn giao thấp hơn năm 2017; bố trí ngân sách cho thực hiện đề án của Thanh tra tỉnh, mua sắm máy in cho công chức xã của Sở Tư pháp, bố trí ngân sách cho việc mua sắm, sửa chữa của một số cơ quan đơn vị; việc giao kinh phí của một số cơ quan tăng so với năm 2017; bố trí kinh phí cho biên chế giáo dục đối với biên chế hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; kinh phí đặc thù của các huyện. Hỗ trợ lũ lụt bố trí cho 2 huyện... Kết luận nội dung này, đồng chí Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh đề nghị cần bố trí hợp lý nguồn kinh phí với những nội dung thật cần thiết, không bố trí những nội dung chưa có chủ trương…

Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017; kế hoạch đầu tư công năm 2018. Theo Ban KT-NS, tại biểu chi tiết của các huyện đề nghị không ghi tên chủ đầu tư; bổ sung danh mục nước sinh hoạt xã Mù Sang, Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ theo kết luận của Ban Thường vụ tại buổi làm việc với huyện Phong Thổ.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chấp thuận danh mục thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, danh mục phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác. Ban KT-NS đề nghị rà soát hết các danh mục theo đề nghị của UBND các huyện đã có quyết định đầu tư, có trong kế hoạch đầu tư công để tránh bỏ sót các danh mục.

Thẩm tra dự thảo Sửa đổi bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. Theo Ban KT-NS đề nghị thay nội dung hỗ trợ khuyến nông thành hỗ trợ phân bón, đối với việc hỗ trợ sản xuất giống đề nghị thêm điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phải đảm bảo sản xuất giống đủ nhu cầu của tỉnh trong 3 năm liên tục…

Các đại biểu dự họp đồng tình với thẩm tra của Ban

Kết luận buổi họp, đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT- NS HĐND tỉnh đề nghị Ban sớm hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh.

 

Hoàng Hà - HĐND tỉnh

Các tin tức khác