Sớm phê duyệt điều chỉnh dự án tái định cư Thủy điện Lai Châu

(BLC) - Đó là ý kiến, kiến nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh trong buổi giám sát chiều ngày 12/4 về ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư (TĐC) các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 chủ trì buổi giám sát.

>> Giám sát việc ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia

Quang cảnh buổi giám sát tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nêu rõ: Số khu, điểm TĐC đã được phê duyệt là 8 khu, 24 điểm TĐC. Số khu, điểm TĐC được điều chỉnh: 8 khu, 24 điểm TĐC. Tổng số hộ, khẩu di chuyển theo quy hoạch là 2.896 hộ, 12.714 khẩu; trong đó: TĐC tập trung: 2.690 hộ, 11.986 khẩu; TĐC tự nguyện: 206 hộ, 728 khẩu. Tổng số hộ, khẩu di thực tế là 2.896 hộ, 12.714 khẩu; trong đó: TĐC tập trung: 2.690 hộ, 11.986 khẩu; TĐC tự nguyện: 206 hộ, 728 khẩu. Đến nay, đã hoàn thành toàn bộ công tác di chuyển dân.

Tổng số dự án công trình đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt 266 dự án. Số dự án đã được triển khai thực hiện 262 dự án, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 253 dự án, còn 9 dự án đang thi công. Hiện nay, còn 4 dự án chưa được triển khai theo quy hoạch do quy hoạch tổng thể của dự án chưa được phê duyệt điều chỉnh nên thiếu vốn. Các công trình sau khi hoàn thành được bàn giao đưa vào sử dụng cơ bản phát huy tốt hiệu quả đầu tư và đã góp phần quan trọng phục vụ đời sống, sản xuất của người dân vùng TĐC.

Bên cạnh những kết quả đạt, được công tác ổn định đời sống Nhân dân vùng TĐC các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Các công trình sau khi hoàn thành đã được bàn giao cho các địa phương hoặc các cơ quan, đơn vị chuyên môn quản lý đưa vào sử dụng. Việc vận hành, khai thác và duy tu công trình của đơn vị sử dụng chưa thực hiện được do thiếu vốn bố trí. Do đó một số công trình chưa phát huy hết hiệu quả hoặc không được sửa chữa kịp thời sau khi xảy ra thiên tai… Bên cạnh đó, một số dự án điều chỉnh lại quy mô, tổng mức đầu tư so với quy hoạch chi tiết nhưng đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại buổi giám sát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể, bổ sung tổng mức đầu tư cho dự án Thủy điện Lai Châu. Đồng thời, sớm phê duyệt, triển khai Đề án Ổn định dân cư và phát triển kinh tế xã hội vùng TĐC dự án Thủy điện Sơn La để các địa phương có cơ sở thực hiện, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống, sản xuất của người dân TĐC.

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn đã đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm rõ một số vấn đề như: Thực hiện các chế độ chính sách cho Nhân dân vùng TĐC, nguyên nhân một số chính sách chưa chi trả cho Nhân dân; việc tổ chức triển khai các dự án theo quy hoạch; công tác bàn giao đưa vào khai thác và sử dụng một số công trình công cộng; công tác quyết toán các dự án hoàn thành, phê duyệt điều chỉnh bổ sung; đề nghị nêu rõ tên các công trình chưa thi công, những công trình đã xuống cấp nguyên nhân; công tác tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc cấp đất ở, đất sản xuất cho Nhân dân; công tác phối hợp thực hiện chuyển giao trong nông nghiệp…

Giải trình các ý kiến của Đoàn, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết: một số dự án chưa triển khai do thiếu vốn; một số dự án phát sinh tiền đền bù giải phóng mặt bằng, hiện Ban đã lập quy hoạch điều chỉnh nhưng vẫn chưa được Chính phủ phê duyệt. Hiện, Thủy điện Sơn La đã quyết toán xong. Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, Ban đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết thỏa đáng các ý kiến của cử tri.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đoàn Đức Long – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát, Tổ trưởng tổ giám sát số 2 đã ghi nhận những cố gắng của Ban trong thực hiện công tác TĐC. Đồng chí đề nghị, Ban bổ sung báo cáo một số nội dung như: các công trình đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán; những khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án; công tác quản lý sau đầu tư các công trình; tổng số hộ đã thực hiện xong công tác di chuyển, đền bù; các dự án đã có chủ trương thực hiện nhưng còn thiếu vốn…

Hoàng Hà – Đức Thắng

Các tin tức khác