Triển khai Bộ luật Hình sự và một số luật mới được Quốc hội thông qua

(BLC) - Hội nghị được UBND tỉnh tổ chức sáng nay (1/12).

Dự Hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên của Hội đồng PBGDPL tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và hơn 200 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh…

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai nội dung cơ bản trong Bộ luật Hình sự và một số luật mới được Quốc hội thông qua bao gồm: Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội (gọi tắt là Luật số 12); Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) và Luật Đấu giá tài sản.

Luật số 12 có những điểm mới cơ bản như bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm các tội trong lĩnh vực kinh tế, môi trường; bãi bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm, đồng thời mở rộng đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình; hoàn thiện chính sách xử lý đối với người dưới 18 tuổi; thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng các tội danh cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh tế; nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Bộ luật Hình sự đã nội luật hóa các quy định có liên quan của Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Luật TGPL khẳng định rõ nét hơn trách nhiệm của Nhà nước trong công tác TGPL và có sự phân biệt hoạt động này với dịch vụ pháp lý thiện nguyện của các tổ chức xã hội; mở rộng diện người được TGPL theo các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với bản chất của TGPL và điều kiện đặc thù của đất nước; cụ thể về người được TGPL; nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa hoạt động TGPL thông qua việc chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện TGPL, quy định tiêu chuẩn tham gia thực hiện TGPL đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và quản lý chất lượng vụ việc TGPL...

Đối với Luật Đấu giá tài sản có những nội dung cơ bản: nguyên tắc đấu giá tài sản và các hành vi bị nghiêm cấm; mối quan hệ giữa Luật Đấu giá tài sản và các luật khác; đấu giá viên; tổ chức đấu giá tài sản; trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh khẳng định sự cần thiết của việc triển khai Bộ luật Hình sự và một số luật mới được Quốc hội thông qua. Đồng chí nhấn mạnh, Luật số 12, Luật TGPL, Luật Đấu giá tài sản đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước.

Bạch Dương

Các tin tức khác