Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

(BLC) - Hội nghị được Huyện ủy Mường Tè tổ chức chiều ngày 6/7. Thiếu tướng Lê Văn Bảy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Tiến độ và lộ trình thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 hằng năm đạt khá; một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế từng bước phát triển; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước nâng lên; thực hiện tốt các chương trình y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc và đạt nhiều kết quả...

Đại biểu quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận một số nội dung về  giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng; một số kinh nghiệm, giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn ngừa tệ nạn, tội phạm ma túy trên địa bàn; một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Anh Hừ - Bí thư Huyện ủy Mường Tè đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của Nhân dân tập trung các nguồn lực thực hiện thắng lợi mục tiêu chưa đạt và dự báo khó đạt như: thu nhập bình quân đầu người, xây dựng nông thôn mới... và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Tiếp tục chỉ đạo tập trung sản xuất nông - lâm nghiệp; đẩy mạnh chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Triển khai thực hiện đồng bộ nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Nhân dịp này, các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện.

Hà Dũng

Các tin tức khác