Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXII

(BLC) – Hội nghị được Đảng bộ xã San Thàng (thành phố Lai Châu) tổ chức hôm nay (23/5). Đồng chí Nguyễn Xuân Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nêu rõ, Đảng bộ và Nhân dân trong xã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, năng động sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền cùng vượt qua những khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đến nay, toàn xã có 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I (tăng 1 trường so với đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 27 hộ (chiếm 2,2%). Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, 100% số hộ đảm bảo nhà 3 cứng. 100% cơ quan, đơn vị trường học, y tế đạt văn hóa, 90% bản văn hóa, 95% gia đình văn hóa. Sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã có 9/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao, các chỉ tiêu còn lại đều đạt kết quả tích cực...

Đến nay, Đảng bộ xã San Thàng có 19 chi bộ trực thuộc với 209 đảng viên. Qua đánh giá hàng năm có trên 70% chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 12,2% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 81,9% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5,9% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ…

Bên cạnh những kết quả đạt được xã vẫn còn 1 số hạn chế nhất định trong thực hiện Nghị quyết như: Mức tăng trưởng kinh tế một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so Nghị quyết nhiệm kỳ, song tốc độ chuyển dịch còn chậm. Trong sản xuất nông nghiệp một số hộ còn theo truyền thống, thói quen kinh nghiệm, chưa chịu chuyển đổi, áp dụng khoa học vào sản xuất; sản xuất một số cây trồng còn thấp, chưa đạt kế hoạch, chưa phù hợp với tình hình của địa phương. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp còn mang tính tự phát, chưa có hình thức tổ chức thành nghề, làng nghề…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận làm rõ những mặt làm được, chưa được trong thực hiện Nghị quyết… Đồng thời, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể… để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể từng năm, chọn khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương trên các lĩnh vực; tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn ĐảngChỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Bình Minh

Các tin tức khác