• warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead in /home/baolc/public_html/sites/all/themes/zen/templates/node-tintuc.tpl.php on line 95.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.


Sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh

(BLC) - Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức chiều nay (6/8).

6 tháng đầu năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh bám sát chương trình công tác năm 2018, các kết luận giao ban hằng tháng, quý của Ban Tổ chức Trung ương, chủ động, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy triển khai nhiệm vụ công tác cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trọng tâm là tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản dự thảo của Trung ương; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quang cảnh Hội nghị. 

 Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy (gọi tắt là Nghị quyết 18, 19) bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2018: nhất thể hóa một số chức danh cấp huyện; đến ngày 15/4/2018, các huyện, thành phố đã thực hiện xong việc bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ ở Đảng bộ thành phố Lai Châu; sắp xếp giảm được 74 tổ chức trực thuộc các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo rà soát, tổng hợp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chí theo quy định về quy mô dân số, diện tích. 8/8 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo lộ trình khắc phục trưởng thôn, bản, tổ dân phố không phải là đảng viên.

Việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức (gọi tắt là Nghị quyết 39) và Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 9/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 39 tiếp tục được toàn ngành tham mưu chỉ đạo thực hiện. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tinh giản 69 biên chế (cấp tỉnh 16, cấp huyện 31, cấp xã 22).

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, xem xét phê duyệt quy hoạch đúng thẩm quyền. Toàn tỉnh đã thực hiện luân chuyển, điều động 80 cán bộ; tiến hành rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung, hiệp y quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 cho 2.284 lượt cán bộ. Tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh đảm bảo đúng đối tượng theo quy hoạch, kế hoạch. Thường xuyên nắm tình hình cơ sở, theo dõi, đôn đốc duy trì nền nếp thực hiện các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tập trung vào một số nội dung cơ bản: bám sát lộ trình đã xác định trong kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18, 19 để chủ động tham mưu chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết 39; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng…

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 ở các cơ quan, đơn vị còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí công việc cho cán bộ dôi dư; qua rà soát thực hiện công tác cán bộ tại thời điểm bổ nhiệm cán bộ từ năm trước, một số trường hợp chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn nhưng đến nay chưa được khắc phục; hồ sơ nhân sự của một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ phải hoàn thiện lại, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện quy trình thẩm định; bố trí công việc cho sinh viên cử tuyển; công tác luân chuyển cán bộ xuống cơ sở;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18, 19 nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức hành động, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị, xem xét thực trạng biên chế có mặt gắn với sắp xếp lại tổ chức, số người nghỉ theo tinh giản, nghỉ hưu từ nay đến năm 2021 phải giảm 10%.

 Rà soát những văn bản quy định về công tác cán bộ còn chồng chéo, bất cập, không phù hợp với quy định hiện hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo các cấp. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2018. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2016 - 2020…

Hà Tĩnh

Các tin tức khác