Sớm điều chỉnh quy hoạch đối với cây chè, quế để phát triển sản xuất vùng tái định cư

(BLC) - Đó là một trong những ý kiến đề nghị của đồng chí Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát tại buổi giám sát đảm bảo đời sống Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh tại huyện Than Uyên hôm nay (18/4).

Thực hiện công tác tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia, huyện Than Uyên đã thực hiện hoàn thành công tác di chuyển dân: thủy điện Huội Quảng vào năm 2015, với 704 hộ, 4.686 nhân khẩu; thủy điện Bản Chát vào năm 2012, với 1.490 hộ, 9.285 nhân khẩu. Đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, điểm tái định cư: đối với thủy điện Huội Quảng: 72 dự án;  thủy điện Bản Chát: 158 dự án. Các công trình hiện đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Than Uyên.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%, khu tái định cư đạt 99%. Số hộ nghèo vùng tái định cư: 850 hộ nghèo/4.294 hộ (chiếm 42,47%) năm 2016; tỷ lệ hộ cận nghèo: 9,95% (năm 2016). Tỷ lệ hộ nghèo vùng tái định cư thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn huyện; tỷ lệ hộ cận nghèo vùng tái định cư cao hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của toàn huyện. Lương thực bình quân đầu người vùng tái định cư đạt 419kg/năm. Công tác đền bù, cấp đất sản xuất cho Nhân dân thực hiện theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế Quy định về công tác thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc dự án thủy điện Sơn La...

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn đề nghị: UBND huyện làm rõ một số nội dung: thủy điện Huội Quảng, Bản Chát còn 9 dự án đang làm, lý do chưa thực hiện, thời gian hoàn thành. Số công trình hoạt động kém hiệu quả. Số hộ được cấp đất ở, xây dựng nhà ở, đất sản xuất: chênh lệnh về tổng số hộ di chuyển với hộ cấp đất sản xuất; diện tích đất sản xuất thực tế (số hộ được cấp đất sản xuất đảm bảo theo quy định, số hộ được cấp đất sản xuất không đảm bảo theo quy định; số hộ thiếu đất sản xuất). Tình hình sản xuất của Nhân dân. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tình hình an ninh trật tự vùng tái định cư…

Giám sát thực tế tại bản Mè, xã Ta Gia, huyện Than Uyên.

  Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá giá cao công tác thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ cho Nhân dân vùng tái định cư; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định; các công trình được đầu tư cơ bản phát huy hiệu quả. Đồng chí đề nghị, huyện tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân trong việc sử dụng, bảo vệ các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình nước sinh hoạt; quan tâm lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới để xây dựng đường nội bản một số bản đi lại khó khăn; tiếp tục quan tâm nắm tình hình đất sản xuất của Nhân dân; quan tâm đến chuyển đổi sản xuất: xem xét điều chỉnh quy hoạch Đề án phát triển chè, quế vùng tái định cư để phát triển sản xuất cho Nhân dân vùng tái định cư.

Trước đó, Đoàn đã giám sát thực tế tại xã Ta Gia, Khoen On, huyện Than Uyên.

Hoàng Hà

Các tin tức khác