• warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead in /home/baolc/public_html/sites/all/themes/zen/templates/node-tintuc.tpl.php on line 95.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 2 to ad_flash_adapi() expected to be a reference, value given in /home/baolc/public_html/includes/module.inc on line 497.


Tăng cường kỷ cương, nỗ lực hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017 - năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, với tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy là: “Hành động, kỷ cương và hiệu quả”, nhiều nội dung quan trọng cần triển khai; trong điều kiện còn một số khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần tập trung, chủ động, dự báo sát tình hình và đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời trong từng giai đoạn, từng thời điểm cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch năm với việc triển khai các nghị quyết chuyên đề, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; một số vấn đề cụ thể đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với cách làm phù hợp, hiệu quả. Nhìn chung các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, quyết tâm chính trị cao và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; chúng ta đã thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu chủ yếu; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực; nhiều nhiệm vụ quan trọng và một số vấn đề phát sinh, một số sự kiện lớn đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với đại biểu HĐND tỉnh.

Những kết quả đạt được trong năm 2017 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Những kết quả này sẽ tạo động lực và tiền đề quan trọng để chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, năm bản lề của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là năm chúng ta phải tiếp tục tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XII; phải tập trung cao độ cho công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy; đồng thời phải triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vào năm 2018 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh vào năm 2019. 

Trong bối cảnh còn có những khó khăn và thách thức đan xen, đòi hỏi các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đều phải tập trung, nỗ lực cố gắng với tinh thần và quyết tâm chính trị cao nhất. Có rất nhiều yếu tố, nguyên nhân, rất nhiều giải pháp cần thực hiện để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và một trong những giải pháp quan trọng nhất là phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ, năng lực giải quyết công việc, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức. 

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định tinh thần chỉ đạo của năm 2018 là “Hành động, kỷ cương và hiệu quả”, coi đây là quan điểm, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của cả năm và phải được quán triệt, thực hiện từ trên xuống dưới, từ tỉnh đến cơ sở, để góp phần tạo sự đồng thuận, sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Để quán triệt, thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo trên thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần phải tập trung là tiếp tục tăng cường, siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương; tạo sự chuyển biến thực chất, rõ nét về ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, của cơ quan trong hệ thống chính trị đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cần tập trung thời gian và phải sâu sát, cụ thể trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thừa hành; đồng thời, kịp thời động viên, khích lệ, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, tinh thần, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần thường xuyên và thực hiện thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là tiếp tục quán triệt sâu sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về cả nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra trong năm 2017 và những năm trước; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, tính thượng tôn pháp luật; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm. Đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, ngăn chặn và loại bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Về hành động, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn thể hiện sự thống nhất rất cao, quyết tâm rất lớn trong việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Vấn đề mấu chốt và quan trọng nhất là phải biến quyết tâm thành hành động, nói phải đi đôi với làm; cả bộ máy, cả hệ thống phải cùng vào cuộc, cùng phát huy trách nhiệm, tham gia thực hiện với tinh thần, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đến khâu tổ chức thực hiện phải có sự đổi mới theo hướng thiết thực, sâu sát, cụ thể, khắc phục cho được những biểu hiện “hình thức”, “chung chung”. Người cán bộ, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thay đổi mạnh mẽ về tư tưởng, tư duy và nhận thức trong triển khai một số nhiệm vụ lớn và những việc khó khăn, phức tạp; thể hiện quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ, cần phải xác định nội dung hành động của ngành, lĩnh vực, địa phương mình, để từ đó, tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, khoa học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của mỗi công việc đặt ra; quá trình thực hiện, phải chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, tránh tình trạng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai một cách hời hợt, thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến tiến độ, hiệu quả không đáp ứng yêu cầu.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải bám sát chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh năm 2018, phải xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc lớn, việc khó để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ công việc. Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần hết sức quan tâm, chăm lo công tác đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân các dân tộc, nhất là việc thực hiện các chính sách với người có công, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ sự tăng trưởng, phát triển của tỉnh.

Một năm mới đang đến mang theo sức sống mới, khí thế và niềm tin mới. Để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, phấn đấu xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển, Nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no.

Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Các tin tức khác