Thảo luận tại tổ nhiều vấn đề quan trọng

(BLC) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV, hôm nay (7/12), các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ và hội trường.

>> Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Theo đó, 3 tổ thảo luận các vấn đề: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đóng góp ý kiến vào 9 tờ trình; 16 nghị quyết sẽ được thông qua tại Kỳ họp.

Đại diện UBND tỉnh giải trình ý kiến tại tổ thảo luận.

Đối với báo cáo, tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, các đại biểu khẳng định, năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, trở ngại, song với quyết tâm chính trị cao và bằng các biện pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, KT-XH của tỉnh có bước phát triển và tăng trưởng khá; nhiều chỉ tiêu trong phát triển KT-XH của tỉnh đạt và vượt cao so với năm trước; đời sống của người dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị bổ sung đánh giá, số liệu cụ thể kết quả thiệt hại do thiên tai, công tác khắc phục hậu quả sau mưa, lũ; tiến độ thực hiện các dự án cấp điện quốc gia phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Nhân dân; kết quả thực hiện công nghiệp chế biến nông sản (các khu, nhà máy chế biến)… Làm rõ kết quả xử lý một số dự án thủy điện, nhà đầu tư chậm hoàn tất thủ tục theo quy định, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết, thi công khác với thiết kế được phê duyệt. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp; một số công trình, vốn trái phiếu không giải ngân được…

Riêng với kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH năm 2018, các đại biểu đề nghị làm rõ chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP, vì năm 2017 đã đạt 10,75% nhưng kế hoạch năm 2018 đề ra 9,02%; cơ sở xác định chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo kế hoạch đến năm 2018 sẽ tăng lên 30 xã, tuy nhiên có những xã có khả năng không đạt, nhưng vẫn đưa vào kế hoạch, một số xã hiện nay tiêu chí đạt thấp; làm rõ nguyên nhân chỉ tiêu sản xuất tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 tăng 63 tỷ đồng nhưng năm 2018 lại chỉ tăng 58 tỷ đồng (giảm so với năm 2017). Đề nghị nâng chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 0,8%; quan tâm triển khai thực hiện chính sách cho các dân tộc đặc biệt khó khăn Cống, Mảng, La Hủ hiện nay còn thiếu 180 tỷ đồng so với Đề án đã được phê duyệt…

Đối với báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, các đại biểu đề nghị bổ sung đánh giá rõ năng lực công tác quản lý ngân sách hiệu quả chưa cao, phân bổ dự toán không phù hợp; việc phân bổ ngân sách ưu tiên cho các chính sách an sinh xã hội; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách...

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2018, nhiều ý kiến đề nghị xem xét, đánh giá rõ trách nhiệm công tác quản lý của các chủ đầu tư một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ giải ngân chậm; nhiều hạng mục công trình chưa được quyết toán đã xuống cấp, đơn cử như công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh đầu tư năm 2006, đưa vào sử dụng từ năm 2010 đến nay đã xuống cấp, phải sửa chữa nhưng còn 18/25 hạng mục chưa được quyết toán...  

Đại biểu tham gia ý kiến tại Tổ thảo luận số 2.

Một số đại biểu cho ý kiến vào báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức được giao biên chế sự nghiệp năm 2017. Ngoài ra, các đại biểu có ý kiến đề nghị sớm có phương án giải quyết đối với cơ sở vật chất được đầu tư cho ngành Giáo dục - Đào tạo và ngành Y tế. Chất lượng trả lời kiến nghị một số nội dung chưa được quan tâm, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc trả lời kiến nghị cử tri của Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có nội dung chưa đầy đủ.

Thảo luận sâu tại hội trường, các đại biểu tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch năm 2018; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2018; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đại biểu cũng được nghe các báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; tình hình thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 của HĐND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2017 và việc thực hiện trách nhiệm sau chất vấn đối với các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. 

Sáng mai (8/7), Kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời vấn; thảo luận và thông qua nghị quyết Kỳ họp.

Kim Oanh - Thanh Hiền

Các tin tức khác