Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

Được sự giới thiệu của cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Thổ chúng tôi đến thăm Chi bộ Trạm Khuyến nông huyện - 1 trong 8 chi bộ được Đảng bộ huyện Phong Thổ công nhận là tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2016. 

Vào thời điểm cuối năm bộn bề công việc, các cán bộ, nhân viên của Trạm vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ. Anh Trần Đức Phúc - Bí thư Chi bộ, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện cho biết: “Trạm có 7 cán bộ, nhân viên; trong đó 6 đồng chí là đảng viên (chiếm 86%). Xác định thực hiện công việc chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua Chi bộ chú trọng triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm đến cán bộ, đảng viên và nhân viên trong cơ quan”. 

Cán bộ và Nhân dân tham quan mô hình thâm canh cây lê do Trạm Khuyến nông huyện Phong Thổ thực hiện tại xã Dào San.

Chi bộ Trạm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc duy trì sinh hoạt đều đặn vào tuần đầu tiên của tháng để triển khai nhiệm vụ trong chi bộ, sau đó triển khai nhiệm vụ cơ quan. Qua các buổi sinh hoạt tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong tập thể cũng như phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hàng năm, chi bộ xem xét, lựa chọn những quần chúng ưu tú cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để quần chúng phấn đấu, rèn luyện, thể hiện năng lực bản thân để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chi bộ Trạm gắn xây dựng Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Trong các buổi đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm chi bộ thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, duy trì tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, coi đây là yếu tố giúp đảng viên nhìn nhận lại những mặt mạnh, hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó biết cách khắc phục, hướng tới hoàn thiện bản thân, làm trong sạch chi bộ. Nhờ những giải pháp phù hợp nên công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Trạm Khuyến nông huyện Phong Thổ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ khi thành lập (năm 2011) đến nay, năm nào chi bộ cũng được Đảng bộ huyện Phong Thổ công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm túc, đúng, đủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ Đảng, nội quy quy chế cơ quan và nơi cư trú; tận tụy với công việc. Qua đánh giá hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao trở lên; trong đó 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong Chi bộ không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm và cũng không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Về công việc chuyên môn, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, trong năm 2017, Trạm Khuyến nông huyện đảm nhiệm tốt vai trò đào tạo, tập huấn và trồng thử nghiệm giống cây mới. Cụ thể, Trạm phối hợp với các bên liên quan tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây chuối cho 1.581 người dân; mở 7 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên một số giống ngô lai cho 420 người dân. Trồng thử nghiệm thành công giống lúa thuần chất lượng cao HN6 quy mô 0,5ha, lúa bắc thơm số 7 kháng bạc lá quy mô 2ha tại 2 bản: Huổi Én và Nà Củng (xã Mường So). Vụ xuân hè 2017, trồng thử nghiệm các giống ngô: DK6919, DK8639, NK6410, NK6101, AG69, CP511, CP111 tại 2 xã Huổi Luông và Mường So, hầu hết các giống ngô đều cho năng suất đạt 70 - 78 tạ/ha, mẫu mã đẹp. 

Nổi bật hơn cả là công tác chỉ đạo sản xuất kịp thời, đảm bảo cho các loại cây trồng, vật nuôi sinh trường phát triển tốt, sâu bệnh, dịch bệnh trong tầm kiểm soát. Việc xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông được tăng cường với các dự án: trồng cây mắcca diện tích 37ha, chăm sóc bảo vệ 10ha cây sa nhân, thâm canh cây na dai 2ha, trồng cây ôn đới 8ha… Qua đó, góp phần chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người dân, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tiến đến từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống Nhân dân. 

Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh thực sự trở thành “chìa khóa” giúp Trạm Khuyến nông huyện Phong Thổ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Thanh Hoa

Các tin tức khác