Tin lũ trên phạm vi tỉnh Lai Châu

Do điều tiết của thủy điện, mực nước tại các trạm Thủy văn đo được lúc 7 giờ 00 phút như sau: Mường Tè 295.72m, trên báo động III 5.72m; Nậm Giàng 211.51m, trên báo động III 0.01m; Thủy văn Tà Gia dao động ở mức nước cao. Tại trạm Thủy văn Nà Hừ, mực nước dao động nhỏ.

Hiện tại, trên các lưu vực đang mưa vừa, mưa to. Mực nước tại trạm Thủy văn Mường Tè đang lên nhanh; Thủy văn Nậm Giàng obs 07h00 phút lên lại; Thủy văn Nà Hừ sau 07h00 phút mực nước xuống; các suối nhỏ nội tỉnh mực nước xuống chậm.

Dự báo: Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

-        

Mực nước tại trạm Thủy văn Mường Tè lên nhanh theo điều tiết thủy điện, có khả năng đạt mức 296.50m.

-        

Mực nước tại trạm Thủy văn Nậm Giàng lên lại theo điều tiết thủy điện, có khả năng đạt mức 213.50m.

-        

Mực nước tại trạm Thủy văn Nà Hừ xuống 338.70m, vẫn ở mức thấp hơn báo động I.

 Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 2.

(Cập nhật theo Đài KTTV tỉnh Lai Châu)

Các tin tức khác