Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh: Họp phiên thứ nhất

(BLC) – Cuộc họp được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh – cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi tổ chức hôm nay (14/5).

Tại cuộc họp đã thông qua Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 8/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ nhất (2013-2014); Kế hoạch và Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ nhất (2013-2014) của Ban Tổ chức Hội thi và một số văn bản liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, Hội thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực khoa học công nghệ; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lai Châu.Tôn vinh sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân có những sáng tạo trên các lĩnh vực kỹ thuật trên các lĩnh vực được triển khai, thực hiện trong giai đoạn 2004 – 2014.

Tất cả các giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi; đăng ký 7 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí, điện, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông-lâm-ngư nghiệp và môi trường; Y tế-chăm sóc sức khỏe; Giáo dục và đào tạo; Quản lý và các lĩnh vực khác.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức Hội thi đã thảo luận, thống nhất Kế hoạch và Thể lệ Hội thi, nhất là cụ thể về việc hướng dẫn làm hồ sơ dự thi cho các cá nhân, tổ chức; về thời gian trao giải, cơ cấu số lượng giải thưởng cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền để tinh thần của Hội thi đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh để Hội thi đảm bảo mục đích, yêu cầu đã đề ra.

Ngọc Anh

Các tin tức khác