WIPO giúp Việt Nam xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) sẽ giúp Việt Nam xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia nhằm giải quyết các nhu cầu và ưu tiên cụ thể của đất nước trong cả dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

Ngày 22-3, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Trần Việt Thanh và ông Francis Gurry, Tổng giám đốc WIPO, ký kết Bản ghi nhớ về xây dựng Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của ông Francis Gurry theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo văn bản ký kết, WIPO và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thiết lập cơ chế hợp tác trong xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia, nhằm giải quyết các nhu cầu và ưu tiên cụ thể của đất nước trong cả dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; đồng thời thống nhất với chính sách phát triển, mục tiêu kinh tế chung của quốc gia.

Quy trình để xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ dự kiến gồm tám bước: tổ chức hội thảo tư vấn, thành lập nhóm soạn thảo, tiến hành rà soát văn bản; thu thập thông tin, tổ chức các cuộc họp tham vấn, xây dựng bản dự thảo chiến lược, lấy ý kiến về bản dự thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược và triển khai chiến lược.

Sau khi Bản ghi nhớ được ký kết, các chuyên gia quốc tế của WIPO sẽ sang Việt Nam để cùng phối hợp với nhóm chuyên gia trong nước khảo sát về thực trạng của sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, thảo luận và xây dựng các định hướng chiến lược về sở hữu trí tuệ, hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh nhấn mạnh, với sự hỗ trợ của chuyên gia hàng đầu thế giới về sở hữu trí tuệ, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ xây dựng được chiến lược hoàn thiện, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội.

Trước đó, vào ngày 12-10-2016, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia trình Thủ tướng trong năm 2017. Bộ đã đề nghị và nhận được sự đồng ý hợp tác từ WIPO trong việc xây dựng chiến lược này.

Theo THẢO LÊ/nhandan/Thứ Tư, 22/03/2017, 11:32:25

Các tin tức khác