Đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp

(BLC) - Từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu tham mưu cho UBND thành phố đầu tư sửa chữa, nâng cấp, kiên cố hóa các công trình thủy lợi. Góp phần đảm bảo nước tưới phục vụ nông dân sản xuất đúng khung thời vụ, nâng cao thu nhập.

Bà Dương Thị Nhài - Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố cho biết: “Trước mỗi mùa vụ, Phòng phân công cán bộ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống thủy lợi. Đồng thời, tham mưu cho UBND thành phố đầu tư nâng cấp, sửa chữa, kiên cố hóa và khắc phục các công trình hư hỏng do thiên tai. Một số khu vực sản xuất của xã San Thàng không thể đầu tư kênh bêtông do địa hình đồi đá, Phòng phối hợp với UBND xã đầu tư đường ống dẫn nước tưới cho cây ăn quả nhằm phát triển vùng sản xuất tập trung. Đến nay, 100% công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố đều được vận hành, khai thác ổn định”.

Nông dân ở bản Tả Làn Than (phường Tân Phong) tận dụng nguồn nước nuôi thả thủy sản.

UBND thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế thành phố khảo sát, lập dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm, thành phố ưu tiên đầu tư hàng trăm triệu đồng tu sửa, xây mới một số tuyến kênh thủy lợi tại vùng sản xuất tập trung. Phòng Kinh tế thành phố thiết kế công trình thủy lợi phù hợp với địa hình địa phương nhằm tiết kiệm kinh phí. Đồng thời, tranh thủ sự đồng thuận của người dân trong việc lựa chọn nguồn nước để công trình thủy lợi phát huy hiệu quả. Đến nay, toàn thành phố có 32 công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu cho 679ha lúa nước, 246ha rau màu và 112ha nuôi thủy sản.

 Một số vùng thường xuyên thiếu nước canh tác trước đây, sau khi được đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đã góp phần đảm bảo nước tưới cho sản xuất từ một vụ sang 2 vụ lúa và cây màu/năm. Tiêu biểu là bản Lùng Thàng (xã Nậm Loỏng) Nếu như trước đây vì thiếu nước nên Nhân dân chỉ gieo cấy 1 vụ lúa, khi Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với UBND xã đầu tư nâng cấp hệ thống thuỷ lợi dài 1,7km, trong đó 0,2km mương đất và 1,5km mương kiên cố đã cung cấp nước tưới quanh năm cho 5ha lúa đông xuân, 23ha lúa mùa, 5ha rau xanh và 3ha nuôi thủy sản.

Vùng sản xuất ở các tổ 24, 25 và 26 (phường Đông Phong) thời gian qua được Phòng Kinh tế thành phố đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi cấp nước tưới khá hiệu quả. Bà con tích cực chuyển đổi từ trồng ngô kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ví dụ như anh Nguyễn Văn Tiến ở tổ 24 tận dụng hệ thống thủy lợi, đảm bảo nước tưới quanh năm xây dựng mô hình V-A-C. Với 1,4ha đất vườn trồng 1 vụ ngô, lúa/năm, anh đầu tư đào 2 ao nuôi thả hơn 1 vạn cá rôphi, chép, trắm. Tận dụng quỹ đất, anh thâm canh hơn 2.000m2 rau xanh các loại; đầu tư xây dựng chuồng nuôi 30 con lợn thịt/lứa. Mỗi năm, mô hình kinh tế đã cho thu lãi gần 400 triệu đồng.

Giữa năm 2017, trên địa bàn có nhiều đợt mưa to kéo dài làm bùn đất bồi lấp, sạt lở hơn 3km kênh mương thủy lợi tại phường Quyết Thắng, Đông Phong, San Thàng và Nậm Loỏng. Với tổng kinh phí 232 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố và kinh phí xây dựng nông thôn mới, Phòng Kinh tế thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát, phân bổ kinh phí sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng. Nhờ đó, giúp nông dân thành phố khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đất đai; chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa.

Thời gian tới, Phòng Kinh tế thành phố tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, cải tạo, nâng cấp một số tuyến kênh thủy lợi xuống cấp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho nông dân thực hiện các mục tiêu sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hàng hóa.

Thu Minh

Các tin tức khác