103 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

(BLC) - Hôm nay (16/3), Hội Nông dân thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thành phố Lai Châu giai đoạn 2012 – 2016. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Thành ủy Lai Châu, Hội Nông dân các xã, phường, hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) được triển khai trên địa bàn thành phố đã tạo nên không khí tích cực, sôi nổi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo tính đột phá trong sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để nông dân làm giàu cho bản thân và xã hội. Bên cạnh đó, các hộ SXKDG còn thường xuyên động viên, giúp đỡ hộ nghèo về kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật, giống, vốn. Khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương vận động nông dân mở rộng sản xuất, đầu tư thâm canh tăng vụ, tạo vùng sản xuất tập trung và chuyển đổi ngành nghề từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Điển hình như gia đình ông Vũ Văn Việt (phường Quyết Tiến), Lê Xuân Sang (phường Đoàn Kết), Nguyễn Thị Hoa (phường Đông Phong)…

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thành phố tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng thành công trong thực tế sản xuất, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực như: nhiều hợp tác xã, trang trại được thành lập, nhiều mô hình được triển khai. Từ đó tạo điều kiện cho phong trào nông dân thi đua SXKDG, vượt khó xóa đói giảm nghèo ngày càng phát triển, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố và nghị quyết của Hội các cấp. Đến năm 2016, toàn thành phố có 377 hộ SXKDG các cấp, tăng 75 hộ so với giai đoạn trước.

Tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong việc phát triển mô hình trồng trọt, tổng hợp, mô hình SXKD dịch vụ và ngành nghề truyền thống...

Giai đoạn 2017 - 2021, Hội Nông dân thành phố quyết tâm thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKDG với các mục tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu hàng năm có 100% cơ sở Hội phát động phong trào đến tất cả hội viên, nông dân; 100% chi hội có hộ SXKDG các cấp trở lên; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; mỗi cơ sở Hội giúp từ 1 - 2 hội viên thoát nghèo...

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Thành ủy Lai Châu đề nghị, các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đẩy mạnh phong trào nông dân SXKDG, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo quá trình thực hiện, kiểm tra giám sát, phát triển các mô hình kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố ở dưới 1%; đưa số hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp hàng năm từ 5% trở lên. Đẩy mạnh xây dựng các chương trình, dự án thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ cho hội viên, nông dân, nhất là hỗ trợ vốn, tìm kiếm thị trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật...

Nhân dịp này, Hội Nông dân thành phố trao Giấy chứng nhận đạt danh hiệu SXKDG cho 103 hộ; tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 14 cá nhân; UBND thành phố tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 20 cá nhân vì có thành tích trong phong trào nông dân thi đua SXKDG giai đoạn 2012 - 2016.

Hoài Thương

Các tin tức khác