Bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2017 là năm có tính chất bản lề trong thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Với khí thế và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của quân và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh đã đem lại thành tựu kinh tế - xã hội vượt bậc, phản ánh kết quả mang tính đột phá trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng.

Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với thầy và trò Trường THPT Mường Kim (huyện Than Uyên).

Trong năm qua, mặc dù việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn do: ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khí hậu không thuận lợi, giao thông đi lại bị ảnh hưởng song với sự lãnh đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành đồng bộ và quyết liệt của UBND tỉnh và các cấp chính quyền, sự đóng góp tích cực của đội ngũ doanh nghiệp và Nhân dân với phương châm “Hành động - kỷ cương - hiệu quả”, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh Lai Châu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu theo kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là các lĩnh vực cụ thể như:

Về kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng khá tích cực: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,71%, giảm 2,67 điểm % so với năm 2016; công nghiệp - xây dựng chiếm 43,09%, tăng 7,47 điểm % so với năm 2016; dịch vụ và thuế nhập khẩu chiếm 39,19%, giảm 4,83 điểm % so với năm 2016; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt mức 10,75%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 25 triệu đồng (tăng 2,5 triệu đồng so với 2016); thu NSNN trên địa bàn ước đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với năm 2016.

Sản xuất nông - lâm nghiệp đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 215 nghìn tấn, tăng 8,3 nghìn tấn so với năm 2016. Các chỉ tiêu trồng mới các loại cây hàng hoá như: chè, quế, mắcca đều tăng cao so với năm 2016. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã trồng mới 929ha chè; 2.495ha quế; 700ha mắcca. Kết quả trồng mới này đã góp phần tích cực vào việc nâng tổng diện tích cây chè toàn tỉnh là 5.030ha; quế là 2.495ha và mắcca là 1.000ha. Cùng với đẩy mạnh phát triển diện tích cây nông nghiệp hàng hoá, các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện bảo vệ và phát triển quỹ rừng. Trong đó, thực hiện trồng mới 3.799ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt mức 48,04%, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của bão, lũ trong năm qua.

Cùng với việc phát huy nội lực của Nhân dân các dân tộc trên toàn tỉnh trong việc trồng và chăm sóc cây nông nghiệp, các hoạt động thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp đã được các cấp, các ngành tích cực triển khai. Một số doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị lập cơ sở chế biến tại các vùng nguyên liệu, tạo sự yên tâm về thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các hộ dân. Trên cơ sở đó, bước đầu hình thành sự liên kết giữa sản xuất và chế biến, giữa doanh nghiệp và nông dân. Đây là bước phát triển mang tính đột phá trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong năm 2017 của Lai Châu. Để góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân các dân tộc trên toàn tỉnh, phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát huy hiệu quả, hình ảnh về nông thôn mới từng bước thay đổi rõ nét, đem lại sự phấn khởi cho Nhân dân. Trong năm đã hoàn thành 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 24 xã, tỷ lệ đạt chuẩn là 25%.

Sản xuất công nghiệp trên toàn tỉnh năm 2017 có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ước đạt 4.339,5 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2016. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.720 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch, tăng 12,65%. Giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng cao và đạt 10,3 triệu USD, vượt kế hoạch 80,7%, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2016. 

Hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế đang dần hiệu quả. Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của Lai Châu”, các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu đã và đang tích cực đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại địa phương. Trong năm 2017, số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi là 400 doanh nghiệp, tăng 130 doanh nghiệp so với năm 2016. Nhờ đó, số thuế nộp ngân sách nhà nước đạt 600 tỷ đồng, tăng 241,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. 

Về xã hội, chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh khá giỏi, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp tăng so với năm học trước. Cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố đạt 84%. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế dự phòng được quan tâm thực hiện. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, không phát sinh các dịch bệnh lớn. Các chính sách bảo hiểm y tế được triển khai và phát huy tác dụng rất tích cực trong khám chữa bệnh cho Nhân dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh cao hơn so với mức trung bình của cả nước, ước đạt 94,5%. Công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm triển khai quyết liệt trên tất cả các địa bàn, từng bước khắc phục các sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm trong Nhân dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. Các cấp, các ngành đã tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước. 

Công tác xoá đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Ước đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,81% năm 2016 xuống còn 30,31%. Mặc dù còn hạn chế, song công tác hỗ trợ sản xuất, xoá đói giảm nghèo trên toàn tỉnh năm 2017 đã đạt được kết quả rất khích lệ. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và từng bước ổn định đời sống.

Về xây dựng Đảng và chính quyền, công tác xây dựng chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong bộ máy hành chính các cấp; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung triển khai thực hiện.

quốc phòng - an ninh được bảo đảm tốt. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được củng cố, tăng cường. Thực hiện tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị trên tuyến biên giới một cách toàn diện, sâu sắc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với các địa phương của nước bạn láng giềng.

Với kết quả toàn diện nêu trên, có thể khẳng định, thành quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2017 là rất quan trọng, thể hiện bước phát triển đột phá trong kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả này chính là động lực quan trọng, tạo tiền đề cho Lai Châu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về phát triển kinh tế - xã hội trong năm tới và toàn giai đoạn 2015 - 2020.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 của tỉnh sẽ được nhấn mạnh gồm: tập trung khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, hướng mạnh quản trị chất lượng các cây trồng có diện tích lớn; quyết tâm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp chế biến có năng lực tốt vào lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp, đem lại khí thế mới cho Nhân dân các dân tộc yên tâm sản xuất. Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển có trọng tâm, trọng điểm, từng bước hiện thực hoá các trục kinh tế đã được quy hoạch. Thực hiện đồng bộ và có các giải pháp mang tính đột phá hơn nữa về kết cấu hạ tầng, phân vùng sản xuất, vùng nguyên liệu, kêu gọi đầu tư, bảo vệ môi trường, giữ và phát triển quỹ rừng, nguồn nước. Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững hơn nữa.

Với khí thế mới, sự quyết tâm mới của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, sự nỗ lực của quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lai Châu có cơ sở chắc chắn để tin tưởng đạt được nhiều kết quả đột phá hơn nữa trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Các tin tức khác