Chương trình 135/CP giúp xã nghèo khởi sắc

(BLC) - Tích cực triển khai Chương trình 135/CP  về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, năm 2017, huyện Tam Đường có thêm 4 xã hoàn thành, nâng tổng số 5 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Từ nguồn vốn Chương trình 135/CP, năm 2017, một số hộ cận nghèo của xã Tả Lèng được hỗ trợ 10 máy tuốt lúa với tổng giá trị 160 triệu đồng, góp phần tăng năng suất, sản lượng nông sản, giảm thời gian, công sức lao động cho nông dân. Ông Giảng A Sình -  Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Không chỉ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Chương trình 135/CP và các chính sách hỗ trợ người dân vùng khó khăn của Nhà nước đã giúp Nhân dân các dân tộc trong xã vượt khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, 50% số hộ dân trong xã sử dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp từ sự hỗ trợ đó. Việc sản xuất nông nghiệp thực sự mang lại giá trị kinh tế ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi công tác xóa đói giảm nghèo của xã. Hết năm 2017, toàn xã có 50 hộ thoát nghèo”. 

Người dân xã Tả Lèng nhận máy tuốt lúa hỗ trợ của Chương trình 135/CP.

Được biết, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của Chương trình 135/CP. Từ đó, phát huy tính năng động, sáng tạo của người dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Cụ thể, người dân các vùng hưởng lợi tình nguyện đóng góp ngày công, hiến đất hoàn thiện các công trình công cộng, tham gia làm đường giao thông nông thôn. Đồng thời, thi đua phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh tăng vụ, mạnh dạn thử nghiệm, nhân rộng các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao, khả năng thích nghi rộng, phù hợp với điều kiện địa phương vào sản xuất... nhằm giảm bớt sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Nhờ đó, kinh tế nông nghiệp của huyện phát triển khá toàn diện, năm 2017, tổng giá trị sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 797 tỷ đồng, chiếm 37,26% so với tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện, bình quân lương thực đầu người đạt 776kg.

Bà Tẩn Thị Quế - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, năm 2017, với tinh thần nghiêm túc, chủ động, huyện Tam Đường chỉ đạo kịp thời, sâu sát, đồng bộ các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về các chương trình, chính sách của Nhà nước triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, trong đó có Chương trình 135/CP. UBND huyện ban hành chủ trương phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực như: phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao tại các xã: Bản Bo, Nà Tăm, Sơn Bình; phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa tại thị trấn Tam Đường, các xã: Bình Lư, Bản Bo, Thèn Sin; phát triển vùng cây ăn quả ôn đới tại các xã: Hồ Thầu, Giang Ma, Nùng Nàng; phát triển vùng cây cam tại xã Bản Hon, Bản Giang. Qua quá trình thực hiện các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Có thể khẳng định, Chương trình 135/CP đã giúp đồng bào nghèo vùng dân tộc và miền núi thoát nghèo nhanh, bền vững; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã được nâng lên, tập quán và kỹ thuật sản xuất của đồng bào dân tộc có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung; cơ sở hạ tầng ở các xã, thôn, bản được đầu tư, nâng cấp nhất là hệ thống giao thông nông thôn, kênh, mương thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, bản…

Huyện Tam Đường có 13/14 xã, thị trấn hưởng lợi, đến nay có 5 xã ra khỏi Chương trình 135/CP. Đối với các xã này, huyện tiếp tục thực hiện chính hỗ trợ theo Quyết định 29/2016/QĐ-UBND về Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2021, hỗ trợ giúp người nông dân phát triển sản xuất và tiếp tục xây dựng thành công vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác khảo sát trước đầu tư, xây dựng các chương trình, dự án phù hợp với từng xã. Sắp xếp lại dân cư gắn với đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, nông thôn...

Thời gian tới, các xã vẫn còn hưởng lợi từ Chương trình 135 cần phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc phát huy nội lực ở địa phương. Khai thác hợp lý tiềm năng sẵn có kết hợp với huy động tối đa nguồn lực tại địa phương; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người dân chủ động học nghề, tự tạo việc làm, nâng cao hiệu quả lao động góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững.

Kim Oanh

Các tin tức khác